FEMA:s årsmöte i Bryssel

2023-02-13

Vid FEMA:s årsmöte som ägde rum lördag den 11 februari omvaldes Jesper Christensen till ledamot i FEMA:s styrelse. Vid årsmötet presenterade Dominique Faymonville SMC:s rapport om Vision Electric.

Delegaterna diskuterade med Ludovic Basset, Director Public Affairs på ACEM, om gemensamma frågor som berör EU:s framtida körkortsdirektiv, elmotorcyklar och hur vi definierar de olika varianter av fordon vi redan kör idag och de framtida modellerna. Vi blev påminda om att FEMA har en pågående undersökning om hur vi motorcyklister pendlar till jobbet och fick en kort introduktion från FEMA:s tidigare undersökning om veteran/historiska motorcyklar.

Länk till den pågående undersökningen om MC-pendling: http://bit.ly/3RR1yf6 

FEMA:s årsmöte i Bryssel den 11 februari 2023.