Fängelse eller böter för manipulation med avgasrening och mätarställning

2023-02-02

SMC svarade en remiss till Transportstyrelsens förslag angående åtgärder för att minska manipulering av mätarställningar och avgasreningssystem. Förslaget omfattar även motorcyklar som har avgasrenande utrustning såsom katalysator. Man föreslår flera åtgärder och kraftigt skärpta krav för att komma tillrätta med detta, till exempel förbud mot att manipulera avgasrening och förbjudet att köra manipulerade fordon. Dessutom föreslås ett totalförbud mot att tillverka, marknadsföra eller sälja manipulationsutrustning.

Förslagen Transportstyrelsen lägger fram innebär att det införs förbud mot att manipulera avgasrening, att det blir förbjudet att köra manipulerade fordon och att misstänkta fordon ska kunna stoppas vid vägkanten för kontroller. Dessutom bör det införas ett totalförbud mot att tillverka, marknadsföra eller sälja manipulationsutrustning. Om det rör sig om omfattande brott ska fängelse finnas med i straffskalan. För att dessa förslag ska kunna genomföras föreslår Transportstyrelsen att förbud mot manipulerad avgasrening bör införas i avgasreningslagen. Förslagen är skrivna på sådant sätt att alla fordon som omfattas idag kan kontrolleras mot manipulation.

Promemorian klargör de ekonomiska fördelarna för den enskilde och konsekvenserna för miljön och klimatet vid manipulering av avgasreningssystemet. Enligt Trafikanalys rapport om ”Fordon 2020” drivs 89 procent av samtliga lättlastbilar och lastbilar med diesel. För bussar drivs hela 73 procent av fordonsflottan med diesel. Bussarna utgör en större andel av kollektivtrafiken där tillgång till gas och eldrivna fordon finns eftersom en större tillgång till laddstationer och gasstationer finns i närheten av (eller i anslutning till) transportsträckor för dessa bussar. Att manipulera dessa fordon bidrar inte bara till ökade utsläpp, utan även till att snedvrida konkurrensen till nackdel för de som gör rätt för sig och tar kostnaden för fungerande avgasrening. 

Nya motorcyklar och mopeder som registreras idag i Sverige uppfyller alla krav som ställs inom EU gemensamma krav (förordning 168/2013). Dessutom drivs motorcyklarna på bensin, e-bensin, etanol eller el men inte med dieselmotorn. Motorcyklar kör mindre än en procent av den totala körsträckan under 2021. Antalet motorcyklar ligger, enligt Trafikanalys statistik från 2020, runt 310 000. Den genomsnittliga körsträckan för en motorcykel enligt Trafikanalys ligger runt 210 mil per år. Att ställa samma krav på motorcyklar och mopeder som på personbilar, lastbilar och bussar gällande manipulering av avgasrening är därmed inte relevant. Insatserna som krävs för att uppfylla de uppsatta målen i promemorian, såsom utbildning och tillgänglighet av personal samt kontrollstationer specifika för identifiering och kontroll av motorcyklar och mopeder, är inte proportionerliga i förhållande till de eventuella antal brotten mot avgasreningsregler hos motorcyklar och mopeder.


Krav på kunskap är viktigt vid eventuella kontroller av fordon för manipulering av avgasreningssystemet. Motorcykelns avgasrör och motor är mer utsatta än en bil för rost och andra skador eftersom motorn är mindre skyddad. Avgasrörets och motorns utsatthet gör att motorcyklister i högre grad än bilister behöver beställa nya delar till avgassystemet. Pris och estetik kan påverka om en motorcyklist köper originaldelar till återställningen av motorcykeln. Detta kan påverka utseendet på ett avgasrör som trots högre ljudnivå kan vara helt lagligt men får större uppmärksamhet hos kontrollanter längs vägarna i Sverige. Högre ljud innebär dock inte mindre avgasrening. Det är därför viktigt med höga krav på kunskap hos kontrollanter för att undvika kontroller som enbart bygger på fördomar och personligt tyckande.


Mätarställningen är något som påverkar ett fordons ekonomiska värde. Det finns alltså pengar att tjäna på att uppge en lägre mätarställning än vad som är fallet. Därför blir uppgifter om tidigare mätarställningar relevanta för fordonsköpare. Transportstyrelsen föreslår ett krav på att besiktningsprotokollen ska innehålla mätarställningen från de tre senaste besiktningarna och att det särskilt ska framgå om den aktuella mätarställningen är lägre än tidigare. Som konsumentorganisation välkomnar SMC ett förbättrat konsumentskydd i Sverige, särskilt med hänsyn till att manipulering av mätarställningen inte enbart påverkar fordons ekonomiska värde utan särskilt hur mycket varje del av motorcykeln har använts vilket påverkar säkerheten på själva fordonet. SMC välkomnar och ställer sig bakom förslaget på strängare kontroll av mätarställningen och att det ska framgå att mätarställningen är lägre än tidigare.