EU:s förslag till ett nytt körkortsdirektiv.

2023-03-02

EU-kommissionen lade fram ett förslag för att modernisera körkortsreglerna, bland annat genom att införa ett digitalt körkort som är giltigt i hela EU och nya bestämmelser för att underlätta efterlevnaden av trafikregler över gränserna. SMC konstaterar att få förslag berör MC-körkortet och att vårt arbete har resulterat i att inga nya förbud eller begränsningar har lagts fram som skulle förhindra motorcyklister att köra MC i Europa.

SMC har under åren presenterat flera förslag för ett körkortsdirektiv som tar mer hänsyn till motorcyklisternas verklighet och den tekniska utvecklingen. Ett förslag från SMC är åtgärder när det gäller tränings- och uppkörningsmotorcyklar, för att undvika att kvinnor och mindre män fortfarande utesluts i onödan. En ändring av kraven på tränings- och uppkörningsmotorcyklar skulle enkelt kunna ändra detta och göra körkortet mer tillgängligt för dessa personer.


Genom FEMA och i samarbete med våra systerorganisationer kommer SMC att fortsätta arbetet för ett bättre körkortsdirektiv som tar hänsyn till våra krav och våra behov. I stort sett handlar förslaget om ett digitalt körkort och en harmonisering för körkortets förnyelse.


EU-kommissionens förslag ska bearbetas av EU-parlamentet och ministerrådet som måste vara överens för att en lag senare ska börja gälla. SMC kommer aktivt att bidra med konstruktiva förslag till de europeiska institutionerna för att körkortsdirektiv ska integrera motorcyklisternas krav för en bättre trafiksäkerhet som tar hänsyn till oss MC-förare!

 

EU:s förslag till ett nytt körkortsdirektiv hittar du här.