Återkallelser 2023

2023-02-10

Produkter som släpps ut på marknaden i EU omfattas av allmänna säkerhetskrav. Dessa krav ingår i direktivet om allmän produktsäkerhet 2001/95/EG, som syftar till att se till att endast säkra konsumentprodukter säljs i EU.

Europeiska kommissionens system för snabbt informationsutbyte (RAPEX) gör det möjligt att snabbt utbyta information om farliga icke-livsmedelsprodukter som utgör en risk för konsumenternas hälsa och säkerhet. Länk till RAPEX.

SMC uppdaterar listan varje vecka med information om återkallelser som rör motorcyklar och MC-utrustning. Du hittar listan här.