www.svmc.se

2022-12-31

SMC:s hemsida är ett viktigt nav för information i organisationen. Hemsidan hade under 2022 hela 575 055 unika besökare vilket är en ökning med 23,6 procent. Totala antalet sidvisningar på SMC:s hemsida under verksamhetsåret (1 januari - 31 december) var 1 914 801 visningar, vilket innebär en ökning med 399 000 jämfört med föregående år. I genomsnitt stannar besökarna knappt tre minuter. Totalt gjordes 40 438 nedladdningar från www.svmc.se under 2022.