Vinterväglag i Spillepengsrondellen i Malmö

2022-05-12

Jacob Sundblad kraschade i Spillepengsrondellen, Malmö, den 7 augusti 2021. Han hade tur och hamnade varken under ett annat fordon eller krockade med räcke. En dyr MC-reparation, nya kläder och måttliga personskador var resultatet. Sedan dess har Jacob och SMC försökt få friktionen mätt i rondellen samt ett möte med Malmö Stad. Eftersom kommunen inte svarat beställde SMC en friktionsmätning som visar att det är vinterväglag i och omkring Spillepengsrondellen! Efter inslaget i SVT Syd hoppas SMC att Malmö stad förbättrar friktionen på platsen. Trots att Malmö stad fått både friktionsmätning och larm väljer staden att varken varningsskylta eller vidta åtgärder på platsen.

Vad är speciellt med Spillepengsrondellen?

Spillepengsrondellen är en stor oval cirkulationsplats, den första man kommer till om man anländer till Malmö med färja. Den trafikeras av mycket tung trafik på väg till och från Malmö hamn, Malmö banområde (tåg gods) och Postnords terminal. Dessutom ska hela regionens transporter av hushållssopor till Sysavs återvinningsanläggning passera platsen. Det handlar om mängder av lastbilar varje dygn. Tyvärr saknas uppgift om årsdygnstrafik i NVDB. Utöver den dåliga friktionen på vägytan tillkommer allt spill från svenska och utländska lastbilar vilket är förödande och ökar olycksrisken för tvåhjulingar utöver den dåliga friktionen.  Cirkulationsplatsen är till största delen ett ansvar för Malmö stad. 

Jacobs krasch i augusti 2021

Jacob kraschade 7 augusti eftersom vägytan var såphal. När Jacob berättade om sin olycka bekräftade flera att de råkat ut för släpp, incidenter och olyckor i rondellen och på vägarna runt omkring. 

När Jacob inte fick kontakt med Malmö stad bad han om hjälp från SMC. Eftersom SMC är utestängda från STRADA fick ett uttag begäras av Transportstyrelsen. Den visade att det skett tolv olyckor 2017-2020 varav en med MC. Långt ifrån alla olyckor hamnar i STRADA, där hamnar endast polisrapporterade olyckor och de som uppsökt akutsjukhus.

SMC har sedan början av året försökt få kontakt med Malmö stad som inom ramen för Aktionsplan för säkrare vägtrafik som leds av Trafikverket medverkar för att bland annat skapa säkrare cirkulationsplatser: ”Malmö stad ser över de stora och mest olycksdrabbade cirkulationsplatserna, främst längs Inre Ringvägen, och eventuella åtgärder genomförs, som att snäva till dem eller ändra vägmarkeringar (reglering). Ungefär en per år.”  SMC har dels bett om ett möte för att diskutera hur friktionen och säkerheten kan öka i Spillepengsrondellen, dels efterlyst en friktionsmätning. Inget av detta har skett. 

Friktionen motsvarar packad snö och is

Den 13 april beställde SMC en friktionsmätning från Roadfriction AB. SMC meddelade Malmö stad detta utan att få någon respons. Mätningen genomfördes  26 april i cirkulationsplatsen med två meters mellanrum (normalt mäts var 20:e meter). Det gick inte att göra mätningen i föreskrivna 70 km/h på grund av utformningen. Mätningen visade friktionsvärden långt under det godkända och är knappast vad man förväntar sig en svensk sommardag med plusgrader. En jämförelse med vad de låga friktionstalen faktiskt innebär är att den ligger strax över blankis och motsvarar packad snö.

Företaget gjorde också två enkelmätningar till och från hamnen utanför återvinningsstationen. Friktionen går ner vid korsningarna mot hamnen och hela sträckan från hamnen mot cirkulationsplatsen är underkända. När man kommer ut på den Inre Ringvägen går friktionen upp igen. Friktionen motsvarar alltså vinterväglag även på anslutande vägar. 

Företaget som mätte försökte komma i kontakt med Malmö stad på grund av den bristande friktionen. Man försökte genom deras journummer men blev hänvisade vidare till SOS Alarm. Företaget berättade för Malmö Stad att hela cirkulationsplatsen omgående bör skyltas med varning för halka vid våt vägbana eftersom den vid väta har friktionsnivåer uppmätts som kan jämföras med en packad snöväg/is på vintern. Företaget har ännu inte fått någon återkoppling av Malmö stad om vilka åtgärder man ska vidta trots allvaret i meddelandet.

SMC har skickat mätningarna till kommunen som valt att varken varningsskylta eller vidta åtgärder trots mätresultatet. Man åberopar andra resultat i egna tidigare mätningar och att man själva ska mäta innan man vidtar åtgärder. Man anser också att mätningen skulle gjorts i 70 km/h istället för 40. Ingen som SMC talat med anser att det går att köra 70 km/h i rondellen och Jacob körde betydligt långsammare i samband med olyckan. 

Här kan du ladda ner och läsa rapporten från friktionsmätningen. 

Inslag i SVT Syd

Händelsen och halkan uppmärksammades av SVT Syd 12 maj. SMC hoppas att den mediala uppmärksamheten minskar risken för allvarliga olyckor, ökar möjligheten för SMC att få kontakt med Malmö stad, att man satsar på att förbättra friktionen, kontrollerar friktionen regelbundet själva samt sanerar Spillepengsrondellen regelbundet från spillet från tung trafik. 

Linjerna visar vilka sträckor som mättes av Roadfriction AB.


Jacob Sundblad berättar för SVT Syd om olyckan i augusti ifjol. I cirkulationsplatsen finns också räcken som man inte vill krocka med.