Varning för vilt!

2022-09-08

Vilda djur rör mer på sig mer under sensommaren och under hösten vilket ökar risken för viltolyckor. Motorcyklister är oskyddade trafikanter och även en kollision med ett mindre vilt kan bli en allvarlig olycka. Var extra uppmärksam på vägarna, särskilt på de mindre vägarna med lite trafik där vi gillar att köra.

Den här tiden på året är vilda djur mer rörliga. De är främst ute och rör på sig när trafiken är som störst, i gryning och skymning. Därför är viktigt att vara uppmärksam, särskilt på lågtrafikerade vägar där motorcyklister föredrar att köra. Motorcyklister är oskyddade trafikanter och även en kollision med ett mindre vilt kan bli en allvarlig olycka. Mellan 2011-2021 har 16 motorcyklister dött i kollision med vilt, oftast älg men även rådjur. 

Hur kan man minska risken för viltolycka?
• Hastigheten påverkar upptäcktsrisken och möjligheten att reagera i tid. 
• Var vaksam och håll ögonen på vägområdet. Sök av vägens sidor med blicken.
• Var särskilt vaksam i skymning och gryning och när terrängen ändras, till exempel i övergångar mellan skog och öppen mark. 
• Respektera viltvarningsskyltar, de finns där av en anledning.

Det finns omkring 800 mil viltstängsel som sätts upp av Trafikverket för att förebygga viltolyckor. Trafikverket bygger också viltpassager på vissa sträckor med viltstängsel. Det handlar om vägar med mycket trafik. 

Om olyckan är framme
Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen och att märka ut platsen. Man larmar polisen genom att ringa nödnumret 112. Polisen kan då ta hjälp av en eftersöksjägare som söker efter och vid behov avlivar viltet så det slipper lida.

Trafikverkets viltolyckskartor för femårsperioden 2016-2020 visar var flest viltolyckor sker.