Varning för sommarhalka!

2022-06-28

Just nu har vi en period av högsommarvärme i hela landet. Idag väntas dessutom regn i stora delar av landet. Detta kan bli en livsfarlig kombination om du kommer på partier med hal och blödande asfalt. I torsdags dog en motorcyklist på E4 norr om Lövånger, Västerbotten. Vittnen, andra motorcyklister och trafikanter samt poliser berättar att vägen var mycket hal på platsen samt att det föll ett lätt regn. Motorcyklisten körde omkull, gled över i motsatt körbana där han krockade med en lastbil. Polisen säger att halkan sannolikt orsakade olyckan. SMC har frågat Trafikverket vilka åtgärder som ska vidtas.

Just nu har vi högsommar på riktigt i hela Sverige med temperaturer över 30 grader och tropiska nätter. Då kommer problemet med blödande asfalt runt om i landet på vägar med ny beläggningar och på olika vägreparationer. Detta kan bli en livsfarlig kombination när det börjar regna. 

I Dalarna berättar trafikanter att vägar smälter. Trafikverket säger till Borlänge tidning att det inte beror på bristande kvalité utan att bindemedlet i vissa beläggningar gör att vägen blöder och blir hal. Det verkar som om detta problem uppstår på vägar med tankbeläggningar. 

Tips till motorcyklister

Som motorcyklist är det viktigt att vara uppmärksam på detta.

  • Är vägbanan blank, fet och glimmar i solen då kan den vara hal.
  • Är det en beläggning där flytande asfalt lagts ut som täckts med grus? Då kan vägen vara hal dels på grund av gruset, dels på grund av att gruset inte fastnat i värmen och bindemedlet under kan vara halt.
  • En vanlig åtgärd vid blödande asfalt är att väghållaren sandar vägbanan – även här kan vägen bli hal.
  • Sist men inte minst, efter en längre tid med värme och uppehållsväder kan det bli väldigt halt när regnet till slut kommer.
  • SMCs tips till alla MC-förare är att sänka farten, att hålla avstånd och att räta upp motorcykeln om du lagt ner den för att minska behovet av bra friktion. 
  • Anmäl alltid halka till väghållaren! Trafikverket telefon: 0771-921 921, formulär på hemsidan eller e-post 
  • Om du inte får kontakt eller om problemet kvarstår kan du vända dig direkt till ansvarig entreprenör. Alla driftområden i Trafikverket hittar du här. 

Läs mer på Trafikverkets hemsida. 


Artikel i Norran 27 juni

Ur artikeln: 
"- Allt pekar på att olyckan berodde på halkan. Motorcyklisten körde omkull och gled över i motsatt körfält, och det fick en dödlig utgång, säger Johann Kristiansson vid polisen i Skellefteå.

Har det varit känt sedan tidigare att det är halt på sträckan?

– Nej, det har inte varit allmänt känt, men efter olyckan har jag fått höra om problem med halka. Jag har till och med kollegor som sagt att de upplevt att det varit jätte-jättehalt på platsen. Det är väldigt oroväckande, och någonting måste göras åt det.

Johann har själv varit i kontakt med Trafikverket, som lovat att sträckan ska åtgärdas. Exakt vilka åtgärder som myndigheten ska vidta är oklart. Men att det i nuläget är risk för halka på vägbanan är tydligt, menar Johann.

– Jag skulle vilja uppmana folk att ta det väldigt försiktigt på området norr om Lövånger, vid infarten mot Mångbyn."