Varning för lösgrus, sprickor och potthål!

2022-03-22

Våren har kommit till stora delar av Sverige och inom kort har de flesta tagit ut sina motorcyklar på årets första tur. Den gångna vintern har gett snö och kyla i hela landet. Dessutom var det stora svängningar i vädret. Som alltid på våren finns mängder av tjälskott, sprickor och potthål, sand och grus från vinterväghållningen. Ha tålamod med detta, väghållarna måste få tid att åtgärda alla problem. Kör försiktigt i början av säsongen och var beredd på brister på vägarna.

Vi motorcyklister vet hur viktigt det är med friktion och vad som kan hända om det är rullgrus på vägen eller sprickor/hål i asfalten. Var fjärde motorcyklist som skadats allvarligt uppger att grus bidragit till olyckan. Det går dock inte att begära att alla vägar ska vara åtgärdade omedelbart efter vinterväghållningen när temperaturen letar sig upp över nollstrecket. Senast den 31 maj, beroende på vilken del av landet det rör sig om, ska allt grus från vinterväghållningen vara bortsopat. Innan dess är det viktigt att vara beredd på att vägen inte är åtgärdad.

Större vägar med mycket trafik prioriteras först. Är det någon väg som verkligen behöver sopas omgående - kontakta entreprenören för vägen. Så här i början av säsongen med diverse vägbrister är det viktigt att köra försiktigt och vara beredd på oförutsedda hinder.

Ser du stora hål, sprickor och andra vägskador som inte är markerade med varningsmärke, kontakta Trafikverkets kundtjänst, 0771-921 921. Det är viktigt att vi hjälps åt att anmäla brister för att öka trafiksäkerheten. 

Anmäl brist på väg till Trafikverket

Vilken entreprenör sköter din väg?


Potthål ser man många av på våren i samband med tjällossning.

 

Grus från vinterväghållningen får ligga kvar på vägarna en viss tid, beroende på var i landet vägen finns. Senast 31 maj ska allt grus från vinterväghållningen vara bortsopat. Kör försiktigt i början på våren.


Grus är även ett problem för bilägare då stenskott ger skador på bland annat vindrutor. Kostnaderna för ökade glasskador på bilar har fyrdubblats under en 15-årsperiod och kostade bilägarna hela 1,6 miljarder kronor under 2017.