Vältning vanligaste singelolyckan

2022-02-23

Visste du att den allra vanligaste singelolyckan med MC är vältning vid stillastående eller krypfart? Det konstaterar SMC:s samarbetspartner Svedea år efter år. Dessa olyckor handlar ofta om att man glömt att fälla ut sidostödet, att sidostödet står instabilt, att man inte sätter ner foten, att man inte når marken och liknande. Skadefrekvensen för olyckstypen har minskat med en procent jämfört med tidigare år. Vältningarna ger oftast endast skador på motorcykeln men är oturen framme kan det även handla om personskador förutom ett stukat självförtroende. Vältolyckorna kostar i genomsnitt 21 400 kronor.

På Svedeas hemsida finns information om den vanligaste MC-olyckan som är vältning. Svedea berättar om varför olyckorna är vanliga och hur man kan undvika dem. Texten nedan kommer från Svedeas hemsida.  

Om man inkluderar körning med skivbromslås bland vältskador handlar det om cirka 10 procent av de totala skadekostnaderna för MC i Svedea. 

En olycka som kan drabba vem som helst!
De flesta som äger en motorcykel har någon gång råkat välta med motorcykeln när man står stilla – och fått uppleva pinsamheten i att ligga där på marken eller stå kvar och se hojen rasa i backen. Som tur är skadas sällan varken förare eller motorcykel. Men trots detta är snittkostnaden för den typen av olycka 21 400 kronor och är den vanligaste försäkringsskadan för mc. Har man otur kan det även ta tid att få den reparerad vilket gör att du missar fina dagar på vägarna.

Varför är vält-olyckor så vanliga?
Svaren är flera och orsakerna lika enkla att undvika:

 • Olyckorna inträffar genom att man stannar hojen, men glömmer att fälla ut stödet.
 • Man parkerar i nedförslut.
 • En annan vanlig orsak är att man glömmer fälla upp stödet och försöker köra iväg.
 • Man ska flytta på motorcykeln men tappar balansen.
 • Man parkerar i stark sol som kan göra asfalten mjuk.
 • Man glömmer ta ur skivbromslåset när man ska köra iväg.


Det här är exempel på allt för vanliga olyckor som mc-förare råkar ut för men som enkelt kan undvikas. Det gäller bara att vara lite fokuserad när det är dags att stanna, parkera eller åka iväg.

Några tips när man ska stanna och parkera

 • Titta på underlaget innan du kliver av och välj ett stabilt underlag.
 • Parkera inte i nedförsbacke. Hojen kan rulla av stödet.
 • Luta ned hojen på sidostödet innan du kliver av.
 • Använd en platta eller parkeringspuck under stödfoten när underlaget är mjukt.
 • När du ska köra iväg, sätt dig på hojen medan den lutar mot sidostödet.