Vad gör regeringen för att säkra provorter?

2022-08-30

Nyligen frågade riksdagsledamot Sten Bergheden (m) infrastrukturminister Tomas Eneroth vad han tänker göra för att säkra provorter för kunskaps- och körprov generellt och specifikt i Mariestad. Ministerns svarar att han förutsätter att myndigheten gör kontinuerliga analyser av hur verksamheten ska läggas upp och organiseras för att bli så effektiv som möjlig samt att det pågår ett aktivt arbete för att hitta nya lokaler i Mariestad.

SMC har flera gånger uppmärksammat att provorter läggs ner för kunskaps- och körprov för MC. Att det blir längre att köra för att genomföra prov ökar kostnaderna för den enskilde och gör det mer komplicerat. Med tanke på att 30 procent av dem som dör och 40 procent av dem som skadas allvarligt på MC är det mycket viktigt att myndigheterna arbetar aktivt för att öka tillgängligheten för körkortstagarna. I ministerns svar förutsätter ministern att Trafikverkets egna analyser av verksamheten leder till en effektiv hantering. SMC hoppas att effektivisering inte betyder att provorter skrotas för kunskaps- och körprov för MC.

Sten Bergheden ställde därför en fråga 15 augusti:

Regeringen har uppenbarligen inte brytt sig om att Trafikverket lagt ned teoriproven för körkort i Mariestad? Trots protester från både körskolor, elever och kommunen så har Trafikverket tagit bort teoriproven från Mariestad.
Att regeringen nu accepterar att cirka 300–500 elever per år ska behöva resa 4–7 mil för att ta sig till Skövde innebär både problem för eleverna men också en onödig miljöbelastning att förflytta alla dessa elever till Skövde.
Fler behöver ta körkort, fler behöver ha körkort för att få jobb i Skaraborg. Regeringens politik och Trafikverkets agerande är synnerligen märkligt om man vill värna om att fler ungdomar får jobb, en bättre miljö och landsbygden. Regeringen borde i stället ha agerat så att Mariestad med flera orter kunde fått
ha kvar sina teoriprov och förarprov, för att öka tillgängligheten och underlätta för fler att ta körkort.
Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:
Avser ministern att göra något för att teoriproven återigen ska startas upp i Mariestad?

Infrastrukturminister Tomas Eneroth svarade 29 augusti följande: 

Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att göra något för att teoriproven återigen ska startas upp i Mariestad. Trafikverket har ingen avsikt att ta bort möjligheterna att genomföra teoriprov i Mariestad, men har på grund av brister i lokalerna som nyttjats för teoriproven tillfälligt tvingats hänvisa aspiranter till andra orter. Det pågår ett aktivt arbete för att hitta nya lämpliga lokaler i Mariestad.

Trafikverket svarar själva för att organisera förarprovsverksamheten. Jag förutsätter att myndigheten gör kontinuerliga analyser av hur verksamheten ska läggas upp och organiseras för att bli så effektiv som möjlig.

Länk till fråga och svar

 


Infrastrukturminister Tomas Eneroth svarade på frågan som ställdes av Sten Bergheden (m).