Tyck till om touring med elmotorcyklar

2022-11-01

Att åka på resor, träffar och i grupp korta och långa sträckor är något som uppskattas av många motorcyklister. Nu genomför FIM en global undersökning om touring på elektriska motorcyklar. Enkäten kan besvaras av alla, oavsett om du testat el-MC eller inte. Frågorna handlar främst om laddning. SMC hoppas att du tar dig tid att besvara enkäten.

Att köra MC på kortare och längre turer med hojen är populärt för många motorcyklister, både på egen hand och att köra i grupper som är mer eller mindre organiserade. Övergången till eldrivna fordon kommer sannolikt att bli allt vanligare bland motorcyklar i framtiden. Därmed ökar också behovet att hitta laddningsstationer och den tid det tar för batteriet att laddas upp inför fortsatt resa. 

FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) gör nu en studie om just detta där syfte och mål är att få veta hur de europeiska motorcyklisterna ser på elmotorcyklar då det gäller touringaktiviteter. Svaren som samlas in kommer att användas av FIM som stöd för att organisera framtida aktiviteter.

Enkäten är uppdelad i tre delar och du gör den online. Du berättar var du bor, ålder, motorcyklar, om du deltar i touringaktiviteter och hur du ser på elfordon. Den första enkätdelen tar ungefär 15 minuter att genomföra. Sedan kommer en kort video om touringupplevelser med elektriska motorcyklar (5 min) och därefter får du svara på några frågor utifrån innehållet i filmen. 

Länk till enkäten