Trafikverket ska hitta alternativ till sänkta hastigheter

2022-06-13

Trafiksäkerhet, tillgänglighet och hållbarhet är ledord inom transporter. Infrastrukturminister Tomas Eneroth gav nyligen Trafikverket i uppdrag att hitta andra sätt att lösa trafiksäkerheten på än att sänka hastigheten på vägen. Det är bra anser SMC som i mängder av remissvar föreslagit just detta. Trafikverket ska redovisa svar senast 31 mars 2023.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten arbetar med hastighetsanpassningar samt hur nuvarande arbetssätt kan utvecklas. 

– Jag har varit tydlig med att jag inte tycker det är lämpligt att sänka hastigheten på långa pendlingssträckor. Jag vill att Trafikverket nu får i uppdrag att titta på andra sätt att klara trafiksäkerheten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa myndighetens arbete med hastighetsanpassningar. Redovisningen ska bland annat innehålla de överväganden som Trafikverket gör inför beslut om anpassad hastighet.
Sedan 2014 bedriver Trafikverket ett systematiskt arbete för att anpassa hastigheterna på statliga vägar till vägarnas utformning. I det nya uppdraget ingår att redovisa hur nuvarande arbetssätt kan utvecklas för att uppnå en hög trafiksäkerhet samtidigt som tillgängligheten kan upprätthållas, d v s utan att sänka hastigheten. Trafikverket ska ge förslag på hur åtgärder som till exempel ny teknik kan användas i stället för generellt anpassad hastighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023. 

Länk till regeringens hemsida. 


Tomas Eneroth gav Trafikverket i uppdrag att redovisa alternativ till hastighetssänkningar. 


Det kommer sannolikt att betyda att fler vägar får behålla 90 km/t även om mitträcke saknas.