Tack och hej Hallsta Mc Touring

2022-01-12

Att MC-ägarna blir äldre får konsekvenser i MC-klubbar. När medelåldern stiger minskar intresset för klubben. Klubben Hallsta MC Touring från Hallstahammar är en av dessa och nu har klubben avslutats. Vid det sista mötet beslutade man att behållningen som fanns kvar, 5488,62, skulle skänkas till SMC:s skadefond. Vi riktar ett stort varmt tack till Hallsta MC Touring.

Hallsta MC Touring har varit en mycket aktiv klubb inom SMC och bland annat deltagit i FIM-rallyn och haft en egen träff. Thomas Lidström satt i SMC:s styrelse en period.

Vi fick ett brev från klubben där det står:
"Efter 38 år tillsammans i MC-klubben Hallsta MC Touring tvingas vi inse att vi nått slutet och beslutat att upplösa klubben. Allt har sin tid här i livet och det är bara att acceptera att det inte gick längre. Vi får naturligtvis glädjas åt alla de år vi fick tillsammans i klubben och vara nöjda med det. 

Vi kommer att avsluta klubben med att skänka de pengar som klubben har till SMC:s Skadefond."

När klubben avslutades återstod 5488,62 som skänktes till SMC:s Skadefond. SMC riktar ett stort varmt tack till Hallsta MC Touring och tänker tillbaka på alla roliga minnen vi har från och med klubben!