Tack MHRF!

2022-12-30

I dag riktar SMC ett stort varmt tack till MHRF för den generösa gåvan till SMC:s Rättsfond om 5000 kronor! Gåvan är ett sätt att hedra Maria Nordqvist som idag gör sin sista arbetsdag på SMC. Sedan Maria tackat nej till personlig uppvaktning valde MHRF istället att ge en gåva till Rättsfonden. Fonden skapades i samband med SMC:s årsmöte 2008 på förslag av Maria och ska hjälpa medlemmar i frågor som är av principiellt intresse för SMC.

SMC har under många år haft ett mycket gott samarbete med olika organisationer, bland annat MHRF som representerar de historiska fordonen på våra vägar. Att arbeta tillsammans i gemensamma frågor är avgörande för att lyckas då mer eller mindre bra förslag landar på våra bord. 

Så här står det I brevet från MHRF till SMC:

Motorhistoriska Riksförbundets långvariga och mycket goda relation i de för organisationerna gemensamma frågorna har återkommande på ett berikande och framgångsrikt sätt förvaltats av Maria Nordqvist. Maria, vars röst vi ständigt hört, har varit den som under decennier med ett oförtröttligt engagemang verkat för alla motorcyklisters bästa!

När Maria på vår framställan avböjt en personlig uppvaktning, då hon nu lämnar yrkeslivet bakom sig, önskar vi hedra henne genom ett bidrag till SMCs rättsfond om 5000 kronor.

Fondens mål, att för motorcyklister när så särskilt krävs verka för gynnande prejudikat i rättsfrågor, är i sak en direkt spegelbild av Marias dagliga insatser. Ingen utmaning har varit för liten och ingen har varit för stor för Maria.

Läs brevet från MHRF till SMC. 

Läs mer om Rättsfonden