Tack Lanna Lie MC!

2022-12-14

Idag riktar vi ett stort och varmt tack till Lanna Lie MC, Bredaryd. Klubben har efter 30 års verksamhet lagts ner och det som fanns kvar i klubbkassan delades mellan SMC:s Skadefond och Tjernobyl-barnen som man haft kontakt med under många år. SMC:s Skadefond fick därmed ett tillskott på 4 571 kronor.

Lanna Lie MC bildades 1992 och har sedan dess haft mycket aktiviteter ihop. Men, medelåldern ökar och därför har man beslutat sig för att klubben ska upphöra. Man övergår istället till att bli ett nätverk som använder Facebook för kommunikation.

SMC tackar än en gång för det generösa bidraget till Skadefonden.