Ta det lugnt förbi vägarbeten

2022-06-14

En mätning som genomförts av Riksförbundet M Sverige (tidigare Motormännen) visar att endast tre av tio håller hastigheten förbi vägarbeten. Motorcyklister är bättre än andra trafikanter men samtidigt var det bara knappt 43 procent av MC-förarna som höll hastigheten förbi vägarbeten. För dem som arbetar för att förbättra vägarna för oss trafikanter är de höga hastigheterna ett stort arbetsmiljöproblem. SMC uppmanar alla att ta det lugnt förbi alla de vägarbeten som pågår i landet.

Sommaren 2021 gjorde Riksförbundet M Sverige en undersökning om hastighet vid vägarbeten. Den visade att bara en av tre trafikanter håller hastigheten när de passerar ett vägarbete. Riksförbundet M Sverige vill nu se en skärpning från trafikanterna och fler åtgärder från myndigheterna som till exempel trafikljus, bom eller lots vid vägarbeten.

Mätningarna visar att bilister och lastbilsförare överskrider hastigheten i högre grad jämfört med MC-förare. Knappt 43 procent av motorcyklisterna höll hastigheten. Bäst på hastighetsefterlevnad var bussförarna.

Så här hög andel höll hastigheten enligt 1 782 observationer av M Sveriges klubbar i Norrbotten, Skaraborg, Skåne Nordväst och Västerbotten.

Fordon Höll hastigheten 10-20 eller mer 20-30 eller mer
Personbil 26,9 70,4 2,2
Lastbil 37,2 58,6 3,9
Buss 55,5 44,5 0
Motorcykel 42,9 57,1 0

SVT Västerbotten har flera inslag om vägarbeten. Intervju med arbetsplatsledare   Polisen sätter ut extra ATK-kameror vid vägarbeten