SMC välkomnar 13 nya instruktörer

2022-09-07

Under den gångna helgen utökades SMC School med dels nya instruktörer, dels fick tio aspiranter komptensutbildning inför kommande examination 2023. SMC riktar ett stort tack till kursledaren Tina Malm, till examinationsgruppen och till de ideella motorcyklisterna som utbildar sig för att fortbilda och skapa säkrare MC-förare i framtiden. Grattis!

I början av juni fick Tina Malm förtroendet att som Kursledare arrangera årets sista SMC instruktörsexaminering i Uppsala. Tina har lagt ner mycket tid och kraft vilket alla deltagare kände och märkte. Tio aspiranter fick 1-4 september få en kompetensutbildning för att förhoppningsvis komma tillbaka 2023 för att examineras. 13 aspiranter var aktuella för prövning och alla var väl förberedda vilket ledde till att samtliga numera kan tituleras certifierade SMC Instruktörer!

Ett stort grattis till er alla!


Med på bilden finns aspiranterna, de nyligen certifierade instruktörerna samt examinationsgruppen.

De certifierade instruktörerna är: 
Uppsala - Tomas Liljestrand
Östergötland - Jan-Erik Johansson & Sebastian Johansson
Gotland - Håkan Karlssonn & Erik Söderman
Jönköping - Anton Ruthér
Södermanland - Amal Velic & Jonny Mattsson
Stockholm - Andreaz Engström
Västerbotten - Dirk Utz
Dalarna - Anders Nyberg & Mikael Holmström
Jämtland - Michael Andersson