SMC träffar moderaterna i Trafikutskottet

2022-12-13

SMC har kontaktat samtliga partier i riksdagens trafikutskott och bett om möte. Tisdagen 13 december träffade Dominique Faymonville, SMC:s politiske sekreterare, Maria Stockhaus (m). Maria är ledare för moderaterna i utskottet och har suttit i Trafikutskottet tidigare. Det blev en dryg timmes konstruktiv diskussion om aktuella MC-frågor som möjlighet att köra MC i bussfiler, uppföljning av regeringsuppdraget till Trafikverket om MC-säkerhet, handledarskapet som gäller fem år, STRADA och försäkring för elsparkcyklar var några av frågorna. Flera frågor kommer att lyftas i andra sammanhang. Maria ser fram emot fortsatt samarbete med SMC och att få köra MC med oss igen.

För SMC är det oerhört viktigt att få träffa ledamöter för samtliga partier i riksdagens trafikutskott. SMC har kontaktat företrädare för samtliga och bett om möte. Tisdagen 13 december träffade Dominique Faymonville, SMC:s politiske sekreterare, Maria Stockhaus (m). Maria är ledare för moderaterna i utskottet och har suttit i Trafikutskottet tidigare. Det blev en dryg timmes konstruktiv diskussion om aktuella MC-frågor som SMC driver:

SMC ser också fram emot att få bjuda med Trafikutskottet på En kväll på MC under kommande år. Maria testade att köra motorcykel för första gången i sitt liv i våras med SMC och tackade än en gång för denna möjlighet. Maria började kvällen med att köra moped klass II och avslutade med att köra en Zero. Hon var faktiskt den riksdagsledamot som körde längst av alla och inte ville byta om till civila kläder. 


Maria Stockhaus (m) på jobbet i Riksdagen tillsammans med Dominique Faymonville, SMC


Maria Stockhaus på hennes dröm-MC Zero i maj under En Kväll på SMC som arrangeras av SMC för riksdagens Trafikutskott