SMC säger nej till höjda avgifter för att bli handledare

2022-08-31

I vårt svar till Transportstyrelsens förslag om förändrade avgifter från och med 1 januari 2023, ställde sig SMC kritiskt till flera punkter, bland annat undantaget från föreskrifter om förarutbildning och den föreslagna höjda avgiften. Dagens avgift på 2600 kronor för att bli handledare om man har fem elever borde slopas helt istället för att höjas anser SMC

Från och med den 1 december 2021 får en privat handledare endast ha högst fem elever samtidigt. Ett handledarskap gäller fem år oavsett om eleven har tagit sitt körkort under den gällande 5-årsperioden och det finns i dagsläget ingen möjlighet att ta bort eleven från ens egen handledareprofil hos Transportstyrelen. För den som har fem elever under en femårsperiod krävs det en ansökan om undantag från föreskrifter om förarutbildning samt medborgaren åläggs en avgift på 2 600 SEK. Den föreslagna höjningen på 11 procent till 2 900 SEK blir ett ekonomiskt hinder för den enskilde medborgare som vill ställa upp som privat handledare för makar, sambor, barn och vänner om den som vill bli handledare redan har fem elever registrerade till sig.

Här kan du läsa hela svaret från SMC.