SMC når många

2022-03-01

Var fjärde svensk MC-ägare är medlem i SMC. Det är en otrolig siffra som ingen annan motororganisation kommer i närheten av, varken i Sverige eller andra länder. Genom SMC:s digitala kanaler når vi över sju miljoner motorcyklister varje år! Till detta kommer vår medlemstidning MC-Folket som landar hos medlemmarna åtta gånger per år. SMC når därmed väldigt många av Sveriges motorcyklister.

www.svmc.se
SMC:s hemsida är navet för kommunikationen i SMC. Här hittar du det mesta om motorcyklism. Under 2021 hade sidan 1 515 799 visningar, vilket är en ökning med en halv miljon jämfört med föregående år. I snitt tittar man på två undersidor under knappt tre minuter. Totalt gjordes 40 732 nedladdningar från sidan.  Forumet på hemsidan hade vid årets slut 13 853 medlemmar och drygt 128 200 inlägg.

MC-Folket
Vår medlemstidning MC-Folket landar i medlemmarnas brevlådor varje år och många andra på myndigheter, politiker, bibliotek och så vidare. En grov uppskattning är att varje nummer har omkring 100 000 läsare.

Facebook
Facebook är den största kanalen inom sociala medier för SMC. I december 2021 hade SMC:s centrala Facebooksida 26 113 följare. Under 2021 hade vi 4,63 miljoner visningar. Mest visningar fick inlägget som handlade om var det finns vägar med mitträcken och hur man kan undvika dem. Under 2021
fördubblades inläggen på SMC:s Facebooksida.
Utöver den centrala sidan har varje SMC-distrikt egna Facebooksidor. Även enskilda aktiviteter och grupper inom SMC har egna sidor och events på Facebook. Några exempel är SMC Travel, Hoj-X och Mälaren Runt.

Instagram
SMC ökade närvaron under 2021 på Instagramkontot @sverigesmotorcyklister. Antalet följare ökade under 2021 med 14 procent till 5 240 personer. Utöver följarna når vi upp till 20 000 konton varje månad.  Mest likes och visningar (739 respektive 6 851) under 2021 fick inlägget där infrastrukturminister Tomas
Eneroths berättar för Teknikens Värld att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att skapa säkrare räcken,
sopa bort grus och annat för att öka MC-säkerheten. Totalt hade SMC:s Instagramkonto över 800 000 visningar under 2021 och drygt 33 000 interaktioner med följare och andra.

Twitter
På Twitter finns Sveriges MotorCyklister, under namnet @Motorcyklister. Twitter-kontot har stor betydelse i dialog med främst politiker, myndigheter, kommuner och media. SMC har 598 följare på Twitter,
antalet har ökat med åtta procent under året. Under året visades SMC:s inlägg på Twitter 102 326 gånger. 

Linkedin
Linkedin är en kanal där SMC nyligen börjat lägga ut information och nyheter löpande. SMC har 164 följare
vilket är en blygsam siffra men en ökning med 71 personer jämfört med föregående år. Sidan får nya följare varje månad. Totalt har vi haft 20 000 visningar på Linkedin under året.

Youtube
SMC:s kanal på Youtube har knappt 700 prenumeranter och är det sociala media som är viktigast att utveckla.