SMC föreläste på Transportforum

2022-06-21

Transportforum är den största mötesplatsen i Norden för alla som arbetar med transportfrågor. Temat för konferensen som hölls 16-17 juni var klimatanpassning. I år hade SMC bjudits in för att tala om den höga andelen allvarliga trafikbrott bland dem som dödas på tvåhjulig MC. Föreläsningen fick ett bra mottagande.

SMC har under perioden 2011-2021 samlat statistik bland dem som dödas på tvåhjulig MC utifrån körkortsinnehav. Motsvarande data har inhämtats från de som skadats svårt 2013-2020. Det var delar av innehållet i detta underlag som presenterades vid Transportforum.

Alarmerande siffror bland dem som saknar körkort och köper MC
Att köp av en ny motorcykel ökar risken för olyckor är känt sedan länge. Man kör mycket med en ny hoj och man känner den inte lika bra som tidigare fordon.

Men, bland dem som inte har körkort och köper en MC är statistiken alarmerande. För första gången kunde SMC statistik som visade den höga olycksrisken bland dem som inte har körkort. SMC har sammanställt utifrån dem som ägde MC:n under perioden 2017-2021. Av 160 dödade saknade 52 körkort. Av dessa ägde 32 personer motorcykeln. Av de 32 motorcyklarna som ägdes av förare utan körkort var 27 olagliga (avställda, oförsäkrade) vilket motsvarar 84%. 

Här kan du ladda ner hela presentationen. 

Läs mer på SMC:s hemsida om Allvarliga trafikbrott bland dem som dödas och skadas svårt på tvåhjulig MC.