Riksdagsfråga om drivmedelskompensation

2022-05-05

Riksdagsledamot Sten Bergheden (m) har frågat finansminsten om vilka övervägandena som gjorts för att få den föreslagna tusenlappen och varför inte ägare till MC, moped och A-traktorer inte kompenseras. Infrastrukturminster Tomas Eneroth svarar att orsaken är att de allra flesta resor och transporter sker med personbil.

Fråga: Bidrag på grund av höga skatter till Finansminister Mikael Damberg (S)

Den 14 mars presenterade regeringen ett åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av Rysslands invasion av Ukraina. En del i detta paket är en kompensation på 1 000 kronor till privatpersoner som äger en personbil, samt en extra ersättning på 500 kronor till dem som bor i glesbygdskommuner. Detta gäller dock inte alla fordon. Ett exempel på fordonsägare som inte får ta del av åtgärdspaketet är ägare till A-traktorer, som används flitigt av ungdomar på landsbygden för att ta sig till jobb och skola. Ett annat exempel är motorcyklar, som många i städerna väljer att pendla med till jobbet i stället för bil eftersom framkomligheten är bättre då. Trots det är mc inte heller inkluderat i åtgärdspaketet. Höga drivmedelspriser drabbar alla med ett motordrivet fordon. Ändå exkluderar man delar av den svenska fordonsparken på oklara grunder.
Min fråga till finansminister Mikael Damberg är därför: Hur har övervägandena gjorts kring vilka som ska få denna ersättning, och hur kommer det sig att de som exempelvis har en motorcykel, en moped klass I eller en A-traktor för sin pendling, och också drabbas av höga priser på drivmedel och el, inte inkluderas av kompensationen?

Svar på fråga 2021/22:1502 av Sten Bergheden (M) från Tomas Eneroth

Sten Bergheden har frågat finansministern hur övervägandena har gjorts kring vilka som kommer att få drivmedelskompensation och hur det kommer sig att de som exempelvis har en motorcykel, en moped klass I eller en A-traktor för sin pendling inte inkluderas av kompensationen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara frågan.

Avsikten med den föreslagna ersättningen är att kompensera hushållen för ökade drivmedelspriser. En stor andel av ett hushålls privata resor görs med personbilar. Även om vissa av dessa resor görs med andra fordon eller på annat sätt så dominerar personbilen det vardagliga resandet för många människor.


Sten Bergheden (m) ställde frågan


Infrastrukturminister Tomas Eneroth (s) svarade