Regeringen river upp beslut om hastighetssänkningar

2022-02-22

Sedan 2016 har Trafikverket sänkt hastighet från 90-100 km/h till 80 km/h på vägar utan mitträcke. Det har lett till växande protester runt om i landet. I slutet av oktober 2021 backade man efter en kritikstorm från mellan-Sverige. Förra veckan rev regeringen upp tidigare beslut om sänkta hastigheter på långa sträckor i Dalarnas, Jämtland-Härjedalens och Jönköpings län. SMC har besvarat 171 remisser där vi påtalat att andra åtgärder kan vara bättre än sänkta hastigheter på långa sträckor. Och, det är precis vad regeringen säger är mycket glad åt att regeringen håller med om just detta.

SMC har protesterat mot de generella hastighetssänkningarna som genomförs på alla vägar utan mitträcken sedan 2016. Man aviserade att man vill sänka hastigheten på 430 mil under planperioden 2014-2025 vilket då handlade om 44 procent av de statliga 90-vägarna. Som skäl angav Trafikverket två svepande formuleringar från regeringen samt att arbetet inryms i deras allmänna uppdrag. Redan då ansågs förslaget vara riktat mot landsbygdens invånare, som genom förändringen skulle få sämre tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning och samhällsservice. Ändå började hastighetssänkningarna att genomföras i rask takt. SMC har, med en dåres envishet, besvarat remiss efter remiss, totalt 171 stycken sedan 2016. 

Regeringen rev upp Trafikverkets beslut från 2020
Regeringen tog upp överklagandena vid sammanträde förra veckan. De vägar det handlar om är följande där beslut om sänkt hastighet gjordes 2020:
E45 Jämtlands län 85 km
RV66 Dalarnas län 90 km
RV70 Dalarnas län 82 km
RV26 Jönköpings län 88 km

Enligt SVT Dalarna skriver regeringen bland annat att det inte finns skäl att genomföra begränsningen i den omfattning som gjorts och att andra åtgärder som inte innebär hastighetssänkningar bör prövas på hela eller delar av sträckan. Trafikverkets beslut upphävs därför och ärendet skickas tillbaka till verket för vidare behandling. Nu ska 80-skyltarna ner och 90-100-skyltarna upp igen!

Detta beslut ger nytt hopp åt kommuner, regioner, näringsliv, organisationer och bofasta som protesterat mot ytterligare sänkningar som föreslagits av Trafikverket under 2021 och där Trafikverket backade 29 oktober. SMC är glada över regeringens beslut och följer frågan med spänning!

Här kan du läsa Trafikverkets rapport Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, 2016 som var startskottet för hastighetssänkningarna.

I en annan rapport redovisar Trafikverket ett regeringsuppdrag att utvärdera nya hastighetsgränser och föreslå åtgärder för att förbättra resultaten. Utredningen föreslår att hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/tim avvecklas under en period på 12 år och av 50 km/tim över 5 år samordnat med kommande investeringsplaner och systematiska kommunikationsinsatser.