Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att dela ut bidrag för alkobommar

2022-12-22

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska få dela ut bidrag för att etablera anläggningar för nykterhetskontroll, tidigare kallat för alkobommar, i hamnar eller på andra ställen i anslutning till allmän trafik.

SMC ser positivt till regeringens beslut att installera flera alkobommar, ett effektivt verktyg för att minska antalet alkohol- och narkotikapåverkade trafikanter på våra vägar. SMC anser dock att det behövs ännu fler insatser för att minska antalet personer som kör påverkat på våra vägar eller utan körkort. Det är ute på vägarna de flesta påverkade trafikanterna finns, inte i svenska hamnar.


Körkortslösa på MC är inte vanliga motorcyklister. Enligt SMC:s dödsolycksstatistik saknar 30 procent av de som dör på MC körkort. 69% av dessa är narkotika och/eller alkoholpåverkade, en fjärdedel körde utan hjälm och 76% körde en olaglig (dvs avställd, stulen, oregistrerad eller oförsäkrad) motorcykel. SMC kräver nya åtgärder och nya lagändringar från regeringen för att sätta stopp för körkortlösa och narkotika- och alkoholpåverkade trafikanter då de står för en stor andel av allvarliga trafikbrott och försämrar trafiksäkerheten för alla och särskilt de oskyddade trafikanter där motorcykel och mopedister ingår.

Alkobommar.