Norge vill höja böter för trafikbrott

2022-12-28

Det norska Samferdselsdepartementet vill höja de redan höga bötesbeloppen med 30 %! Vår norska systerorganisation NMCU har svarat på nej på remissen med förslag då man anser att de nya beloppen kommer att leda till ökad social orättvisa och det saknas rimliga förklaringar till de kraftiga höjningarna. NMCU visar också att de norska bötesbeloppen redan är betydligt högre än grannländerna, tre gånger högre jämfört med Sverige och tio gånger högre än Tyskland. SMC hoppas att NMCU och övriga remissinstanser lyckas stoppa förslaget!

Man kan väl lugnt säga att det var med chock och vantro SMC tittade på förslaget från det norska Samferdseldepartementet. Alla förare som blir stoppade i Norge, även turister, kan få böter som ger stora ekonomiska konsekvenser. Redan idag är bötesbeloppen väldigt höga i Norge och den föreslagna höjningen ger rekordhöga böter jämfört med resten av Europa. 

NMCU har samlat in exempel med böter i grannländer och Europa. Bötesbeloppen blir tre gånger högre jämfört med Sverige och tio gånger högre jämfört med Tyskland. NMCU anser att detta är helt orimligt och anser att förslaget kräver ett otroligt stort ansvar på myndigheterna att förklara rimligheten i böterna. NMCU har också fått medhåll av riksåklagaren som i sitt remissvar framför att dagens bötesbelopp är tillräckliga men att informationen inte är tillräcklig.

Läs mer på NMCU:s hemsida. SMC hoppas att förslaget om höjda böter stoppas.