Nationell trafikvecka med fokus på hastighet

2022-08-16

I samband med att skolorna startar efter sommaren har Polisen varje år en nationellt samordnad trafiksäkerhetsinsats med fokus på trygghet och hastighet på lokalt viktiga platser runtom i landet. Detta sker vecka 33. Det innebär fler trafikkontroller i tättbebyggda områden, till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även i andra miljöer i tättbebyggt område, till exempel i stadscentrum eller vid köpcentrum.

– Skolmiljön ska vara säker för våra barn och ungdomar även ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, säger poliskommissarie Erling Andersson i polisens pressmeddelande. 

Även små hastighetsöverträdelser kan vara skillnaden mellan liv och död. Enligt Trafikverket finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30 kilometer i timmen. Vid 50 kilometer i timmen däremot är chansen att överleva minimal.

Läs mer på polisens hemsida