Motorcyklister bäst på att stanna vid rödljus

2022-01-11

Riksförbundet M Sverige har under 2021 undersökt regelefterlevnaden vid trafikljus. Totalt observerades nästan 20 000 trafikanter runtom i landet. Undersökningen visar att MC-och bilförare är bäst på att stanna vid rödljus. Sämst var förarna av elsparkcyklar, följt av gående och cyklister.

Undersökningen genomfördes av 16 av M Sveriges lokalklubbar. Den visar att förarna av elsparkcyklar är de som i högst grad försummar att stanna vid rödljus. 29 procent av dem stannade inte vid rödljus. För gående och cyklister var andelen 18 respektive 14 procent.

– Oskyddade trafikanter är utsatta i trafiken. Mobiltelefoner och annan ny teknik riskerar dessutom att göra allt fler oskyddade trafikanter ouppmärksamma i trafiken. På detta område kan det komma att behövas tydligare informationsinsatser, inte minst i skolorna, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet, Riksförbundet M Sverige.

Den som kör motordrivet fordon mot rött ljus riskerar 3 000 kronor i böter.

Andel som inte stannade vid rött ljus

Motorcykel: 4 procent
Personbil: 4 procent
Taxi: 7 procent
Lastbil: 8 procent
Gående: 18 procent
Cykel: 14 procent
Elsparkcykel: 29 procent

Länk till pressmeddelande