Motorcyklister bäst på att respektera stopplikt

2022-12-16

Tre förare av tio stannade inte vid stoppskylten när Riksförbundet M Sveriges klubbar gjorde stickkontroller på arton orter över hela Sverige. Glädjande är dock att motorcyklister var bäst på att respektera stoppskylten. 15 procent av MC-förarna stannade inte jämfört med 90 procent av cyklisterna som var absolut sämst på detta. Att stanna vid stopp är viktigt för trafiksäkerheten och det är oroväckande att så många som tre av tio inte respekterar stopplikten, säger Heléne Lilja, chef för kommunikation och samhälle på Riksförbundet M Sverige

M Sverige genomförde motsvarande undersökning 2013, 2016 och 2020. År 2013 gjordes 4 672 observationer, då visade resultatet att 32 procent trafikanterna inte stannade vid stopp. 2016 gjordes 3 162 observationer och då var det 23 procent av förarna som inte stannade vid stopp. Och 2020, då det observerades drygt 17 000 trafikanter, var resultatet 25 procent.

– Att resultaten inte förbättras tyder på behov av bättre information i skolor och från myndigheter för att stärka reglernas legitimitet. Stoppskyltarna sitter där de sitter av en god anledning. Förutom att det finns risk att man själv eller andra utsätts för fara så handlar detta om en trafikförseelse där bötesbeloppet är 2 500 kronor, säger Heléne Lilja.

Andel som inte följde stopplikten per fordonsslag, i procent:

Cykel 90 %
Elsparkcykel 78 %
Motorcykel 15 %
Personbil 27 %
Taxi  32 %
Buss  22 %
Lastbil 36%Länk till Motormännen