Motorcyklarna är äldst!

2022-09-07

Trafikanalys har undersökt vilka fordon som är äldst i Sverige. Av de svenskregistrerade fordonen i trafik 2021 är motorcyklarna allra äldst med 20,3 år i genomsnitt. Motorcyklarna är också det fordon där snittåldern ökat mest sedan 2000 - hela 5,2 år. SMC tror att detta beror på att motorcyklar inte körs året om, vårdas ömt av sina ägare och körs färre mil än övriga fordon.

SMC tror också att siffrorna som sjunker under 2002-2008 beror på att ett nytt direktiv började gälla 17 juni 2003. Under en övergångsperiod registrerades och såldes sannolikt modeller som inte längre skulle få komma ut på marknaden. 

Av de svenskregistrerade fordonen i trafik är idag (2021) motorcyklarna allra äldst (20,3 år i genomsnitt) följt av tunga lastbilar (11,0 år), personbilar (10,6 år) och lätta lastbilar (8,9 år). Allra yngst är bussarna med genomsnittsåldern 6,6 år.

Sedan år 2000 har genomsnittsåldern minskat för bussar (-0,8 år). Genomsnittsåldern har däremot ökat för lätta lastbilar (+0,6 år), tunga lastbilar (+1,1 år), personbilar (+1,4 år) och allra mest för motorcyklar (+5,2 år).

 

Länk till Trafikanalys