MC-stölderna minskar

2022-03-02

Stölder av motorcyklar har minskat det senaste året visar statistik från Larmtjänst. Totalt stals 1 314 motorcyklar under 2021 vilket är en minskning med 18 procent. Knappt hälften, 49 %, av motorcyklarna återfanns. KTM är det märke där lägst andel återfinns. Ser man på enskilda märken återfinns bara en tredjedel av de KTM-hojar som stjäls medan tre fjärdedelar av BMW-motorcyklarna återfinns. Högst andel stulna MC som ej återfinns finns i Polisregion Syd. 30 procent av motorcyklarna stjäls i Stockholm. Varje stöld är något vi MC-ägare vill undvika. Som ägare kan du förebygga att stölderna sker.

Larmtjänst är en branschgemensam organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall. Larmtjänst är ett dotterbolag till Svensk Försäkrings Service AB och en del av Svensk Försäkring i Samverkan.

Här ser du statistik för de senaste tolv åren som visar att stölderna minskade med 18 procent mellan 2020-2021. 

Här presenteras statistik över de tio märken som stjäls mest respektive hur stor procent som är ej avlysta (fortfarande efterlysta, ej återfunna). Ser man på enskilda märken återfinns bara en tredjedel av de KTM-hojar som stjäls medan tre fjärdedelar av BMW-motorcyklarna återfinns.

Nedan presenteras statistik över stölder utifrån de olika polisregionerna. Region Syd har den högsta andelen ej återfunna motorcyklar. 

Minska stöldrisken- lås din motorcykel 
En stulen motorcykel är inget vi MC-ägare önskar oss. Tyvärr leder stölderna ibland också till att tjuven skadar sig eller dör. Det är något som drabbar hela MC-kollektivet eftersom trafikförsäkringen gäller alla motorcyklar. 

  • Lås din motorcykel med ett godkänt mc-lås i klass C eller hänglås och kätting, gärna med inbyggt larm
  • Parkera i låst garage eller på upplyst plats
  • Försök att låsa fast motorcykeln i fasta föremål.
  • Använd larm
  • Lås med två certifierade lås. Kontrollera vilka låskrav ditt försäkringsbolag har.
  • Märk delarna på motorcykeln med DNA-märkning. Det underlättar för polisen vid en eventuell identifiering av stöldgods.
  • Använd GPS-tracker och spårsändare
  • Gör alltid en polisanmälan om din motorcykel blir stulen.


    Länk till larmtjänst rapport Efterlysta fordon 2021

Läs Larmtjänst rapport Efterlysta fordon 2021