MC-resorna har ökat med pandemin

2022-02-11

Trafikanalys har studerat hur vårt resande förändrats genom pandemin och dess restriktioner. Resandet har minskat stort sedan mars 2020. har medfört stora minskningar i resandet sedan mars 2020 genom flyg, sjöfart, tåg, kollektivtrafik och personbil. Däremot har resandet med cykel, moped och motorcykel ökat. För MC handlar ökningen om fem procent. En glädjande utveckling!

Trafikanalys har kommit fram till resultatet genom resvaneundersökningar 2019-2021. Som helhet minskade svenskarnas resor med 13 procent under pandemiperioden mars 2020–augusti 2021, jämfört med 2019. Det är främst resor till skola och arbete som minskat men även fritidsresorna har sjunkit med 15 procent. Resor med kollektivtrafik har halverats. Inom vägtrafik hartransportarbetet med cykel, moped och motorcykel ökat, medan transportarbetet från gående till fots, med buss och personbil minskat. Ökningen för MC är fem procent, för moped en procent och för cykel 21 procent.

SMC hoppas att det ökande resandet med MC och moped håller i sig. Det är ytsmarta fordon som bidrar till minskad trängsel, ökad framkomlighet och bättre miljö.

Här kan du läsa och ladda ner rapporten från Trafikanalys.