MC-olyckor på grus näst vanligast

2022-03-15

SMC samarbetar sedan 2015 med försäkringsbolaget Svedea. En viktig del av samarbetet är att SMC får ta del av statistik som rör MC. Vi har tidigare beskrivit att vältning vid stillastående är den vanligaste singelolyckan med MC. Näst vanligast är att motorcyklisten kör omkull på grus. I knappt elva procent av singelolyckorna har föraren kört omkull på grus på asfalt. Snittkostnaden för dessa olyckor är 43 500 kronor. I en fjärdedel av grusolyckorna har kunderna sluppit självrisken.

Skadorna till följd av rullgrusolyckor är en stor kostnad för försäkringsbolag, försäkringstagare och samhället. Under våren finns det nästan alltid grus kvar efter vinterväghållningen och då måste man som MC-förare se upp lite extra. Men, från 1 juni ska väghållaren se till att gruset efter vinterväghållningen är borta.

Det innebär tyvärr inte att det är grusfritt på våra asfaltbelagda vägar. Därför vill Svedea uppmärksamma problemet med rullgrus. Gruset från olika åtgärder och lagningar ska vara borta inom max 48 timmar! För att inte straffa hojåkare mer än nödvändigt så tar Svedea bort självrisken på vagnskademomentet för skador orsakade av grus på asfalt under perioden 1 juni tom 30 oktober. Under 2021 handlade det om en fjärdedel av olyckorna på grus, 58 personer. Snittkostnaden för en grusolycka i Svedea var under 2021 43 500 kronor. 


Svedea har också skapat en app där du kan varna andra för rullgrus.

 


Grus på asfalt som lämnats kvar efter en snabellagning. 

 


Grus på E45 i samband med tankbeläggning mellan Malung-Mora