Maria fick silvermedalj av FMCK

2022-04-25

Vid Frivilliga Motorcykelkårens, FMCKs riksstämma i Norrköping i lördags fick en glad och stolt Maria Nordqvist, SMC, ta emot FMCKs kungliga förtjänstmedalj i silver. FMCK är en organisation som SMC samarbetar med och flera kårer är medlemmar i SMC.

FMCK är en organisation som SMC samarbetar med och flera kårer är medlemmar i SMC. SMC ser fram emot fortsatt goda relationer och samarbete. Vid varje riksstämma delar man ut olika förtjänsttecken och förtjänstmedaljer. I år bjöds Maria Nordqvist, SMC, in för att få FMCK:s kungliga förtjänstmedalj i silver. Det var en stor överraskning för en glad, stolt och tacksam SMC-are.

Motiveringen löd:

"Maria Nordqvist jobbar vid SMC Sveriges MotorCyklister, en intresseorganisation för 70 000 medlemmar. Maria Nordqvist har varit aktiv i SMC sedan 1986 och anställd vid kansliet sedan december 1999 som bland annat Internationell sekreterare och trafiksäkerhets ansvarig. Hon har suttit med i FEMA:s styrelse (Federation of European Motorcyclists’ Associations). Hon arbetar med politik, konsument och försäkringsfrågor och många tunga remissvar gällande olika regelverk som underlättar ägande och körande av MC.

Maria är en effektiv lobbyist mot Trafikverket och Transportstyrelsen ett av de stora kända projekten är samarbetet med SFRO där vi fick behålla våra unika ombyggnadsregler och driver den ständiga jakten på dåligt vägunderhåll och farliga vägräcken.

Som en erkänsla för ett förtjänstfullt arbete för oss motorcyklister och möjligheten att fortsätta köra MC vill FMCK visa sin tacksamhet och uppskattning och tilldelar Maria Nordqvist FMCK förtjänstmedalj i silver."

 

 

 

 


Den fina medaljen och diplom.


En högtidlig medaljutdelning där bland annat Maria från SMC uppmärksammades och många FMCK:are.