Många riksdagsmotioner om MC!

2022-11-28

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner om alla frågor som riksdagen beslutar om. Preliminärt lämnade ledamöterna in 2 238 motioner. Som alltid finns det ett antal som handlar om motorcykelfrågor, till exempel körkort, säkrare vägmiljö, tillgång till olycksstatistik och inkluderande av MC i transportpolitiken. SMC anser att samtliga är viktiga för Sveriges motorcyklister och hoppas att beslut fattas i rätt riktning. Motionerna behandlas i utskotten och beslutas senare av riksdagen. SMC har kontakt med ledamöterna i Trafikutskottet.

Detta är motionerna som handlar om MC och som lämnats in till riksdagen 2022.

Om vägsäkerhet

Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem - Motion 2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD)
- Vägräcken är kostsamma och nödvändiga ur trafiksäkerhetssynpunkt, men trafiksäkerhet ska gälla alla i trafiken, även de som färdas på motorcykel. Sverigedemokraterna anser att det är av yttersta vikt att hänsyn tas även till motorcyklister vid planering av nya vägräcken.

Om 5-årsgräns för handledare vid privat övningskörning

Översyn av körkortslagen när det gäller hantering av handledartillstånd vid övningskörning för mc - Motion 2022/23:621 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
- Ett förslag är att förändra körkortslagen så att alla handledartillstånd upphör kalenderåret efter att eleven fått körkort. Utöver detta bör samtliga tillstånd som finns kvar sedan innan 2012 genast raderas.

Om lätt MC-kort med B-behörighet under vissa förutsättningar

Flera motioner från olika partier har lämnats in som föreslår dels förenklat körprov för MC, dels möjlighet att köra lätt MC på B-kort under vissa förutsättningar.

Modernisering av regelverket för uppkörning på motorcykel - Motion 2022/23:1384 av Patrik Jönsson (SD)
- En uppkörning skall räcka för tung/mellantung motorcykel i stället som idag två uppkörningar. I stället skall det efter två år automatiskt ges behörighet att framföra motorcykel över 35 kW.
- Det andra momentet som bör ses över är uppkörningens del med förarprovsbiten gällande krypfart.
- Slutligen bör man se över om uppkörningens delar kan brytas i två. Körprovet består av en praktisk del på bana och en del i trafikmiljö. I det fall man blir godkänd på manöverprovet men underkänd på trafikprovet borde man inte behöva göra om manöverprovet vid nästa uppkörning.

Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B - Motion 2022/23:797 av Björn Söder (SD)
- Innehavare av körkortsbehörighet B, med vissa ställda grundkrav, också ska få rätt att framföra lätt motorcykel med en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och tillkännager detta för regeringen.

Körkortskrav för skotrar - Motion 2022/23:456 av Kjell Jansson (M)
- Utred förutsättningarna för att ta bort kravet på motorcykelkörkort för skotrar om max 125 kubik och tillkännager detta för regeringen.

Utred behörighetskrav för lätt mc - Motion 2022/23:1173 av Monica Haider (S)
- Utred möjligheten att ge behörighet till scooter/lätt mc för förare med B-körkort och tillkännager detta för regeringen.

Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik - Motion 2022/23:2142 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
- Utred möjligheten att ge behörighet att köra lätt mc med B körkort.

Om statistik

Civilsamhällets fortsatta arbete med Transportstyrelsens olycksdatabas - Motion 2022/23:622 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
- Se över möjligheten att tillgängliggöra Transportstyrelsens olycksdatabas, Strada, för civilsamhället.