Low Emission Zone i Dolomiterna.

2022-11-24

Provinser som gränsar till Dolomiterna planerar ett nytt koncept för att minska trafiken i bergsregionen. Målet är framför allt att minska utsläppen. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning det kommer att finnas restriktioner för motorcyklister.

Redan i juni i år kom provinsen Sydtyrolen överens med de berörda samhällena om att utveckla koncept för att göra Dolomiterna "skonsamt upplevbara". Målet var att skapa ett område med låga utsläpp. "Vårt mål är att skapa en zon med låga utsläpp runt Dolomiterna - därför fokuserar vi på att öka medvetenheten och tillhandahålla information, infrastruktur och vägledning för besökare, och vi litar på successiva åtgärder för att uppnå detta", säger Daniel Alfreider, regional rådgivare för rörlighet, i slutdeklarationen. Som ett pilotprojekt testades ett koncept för digital kontroll av besökskvoter i Prag - inklusive parkeringsplatser och tillhandahållande av alternativa transportmedel.

I Dolomiterna genomförde vägpolisen ökade kontroller av motorcyklister under sommaren, och 47 lokala poliser fick särskild utbildning för detta.

Myndigheterna i Sydtyrolen anser att målen endast kan uppnås genom ett tvärprovinciellt koncept, och därför har de nu satt sig ner tillsammans med företrädare för provinserna Belluno och Trentino.Tillsammans ska man skapa ett område med låga utsläpp som omfattar hela Dolomiterna. Åtgärderna kommer att påverka Sella-, Pordoi- och Campolongopassen, som är särskilt populära bland motorcyklister, samt Grödner Joch.

I likhet med Prag ska det finnas ett digitalt kvotsystem på dessa sträckor. Man planerar också att bygga parkeringshus för Park & Ride-bilar och tillhandahålla kollektivtrafik. Dessutom ska besökarna uppmuntras att byta till linbanor (som ännu inte har byggts) - eller att cykla.


Detta innebär att fullständiga, tillfälliga avstängningar för fordon med förbränningsmotorer, som redan genomförts vid Sellapasset, inte ingår i konceptet. Men om det finns tillräckligt många besökare kommer kvoten för alla de som är sena att vara lika stor.


Konceptet ska genomföras sommaren 2024. Fram till dess måste den rättsliga ramen skapas och godkännandet från centralregeringen i Rom är fortfarande inte klart.

Presentationen av projektet av Daniel Elfreider