Leder dåligt underhåll till trafikolyckor?

2022-10-04

Riksförbundet M har kartlagt ytojämnheten på det svenska vägnätet. I undersökningen framkom stora brister på vägarna och särskilt i norra delen av landet. Det äventyrar trafiksäkerheten och framkomligheten i Sverige menar M. Trafikverket håller inte med utan säger att det snarare är när det är slätt, fint och brett som olyckorna sker för då kör vi fortare. Medlemmen Bosse Larsson i Överkalix körde omkull på en ojämn väg i Norrbotten och håller inte med om att dåliga vägar ökar säkerheten. Han fick i somras hjälp av SMC att ta upp problemet med Trafikverket som svarar att vägen är dålig men att man inte har pengar att åtgärda.

Hög ytojämnhet leder till försämrat grepp och krängningar och äventyrar trafiksäkerheten och framkomligheten i Sverige menar M. Trafikverket håller inte med utan säger att det är snarare när det är slätt och fint och brett som olyckorna för då kör vi fortare. Medlemmen Bosse Larsson i Överkalix fick i somras hjälp att påtala behov av åtgärd på vägen utifrån att vägen är så dålig att den ökar olycksrisken. Han kör där dagligen och körde omkull med sin MC på grund av den ojämna vägen. När han fick höra på radion att Trafikverkets åsikt är att eftersatt underhåll är bra för trafiksäkerheten blev han förbannad och ringde Radio Norrbotten. 

Här kan du lyssna på Bosses intervju i Radio Norrbotten. 

Bosses brev till Trafikverket skickades i slutet av juni 2022
Väg 836 behöver åtgärdas – när kan ni börja?
Jag bor i Västra Rödupp, norr om Överkalix. Jag färdas varje dag på väg 836 mellan Fulunäs och färjestället i Storbäcken längs västra sidan av Kalix-älven. Vägen är fruktansvärt dålig. På vägen är det mängder med lagningar, gropar, gupp, längsgående sprickor och rejäla sättningar. Dessutom har den spårbildningar eftersom vägen används av tung trafik.

Vägen måste upplevas i verkligheten. Jag började fotografera skadorna på vägen i våras men gav upp eftersom det handlar om två mil vilket tar en hel dag. Trafikverket är välkomna hit och köra vägen och filma för att få med alla brister.

Jag skriver detta eftersom jag gick omkull med hojen efter att åkt över några gupp. Jag vet inte exakt vad som hände men min nybesiktade MC började vobbla mellan styrstopparna i kanske 70-80 km/h. Jag var helt chanslös men hade turen att det gick bra för mig då jag landade på höger sida och gled på asfalten och kunde kliva upp oskadd om man bortser från några mindre skrubbsår och lite öm i höger revben. Jag skyller inte på någon annan men vägen just där jag kraschade är betydligt sämre än vad den ser ut att vara. Det går helt enkelt inte att färdas säkert på vägen!

Jag har beställt och läst kontraktshandling från Trafikverket för driftområde Övertorneå där vägen finns. Jag förutsätter att den har vägklass 5, d v s lägst prioritet. Men även dessa vägar ska kontrolleras och åtgärdas inom viss tid, se sidan 4. Vägen ska inspekteras var 14:e dag. Akuta brister ska åtgärdas inom två timmar och pågå tills bristen är åtgärdad. Övriga brister ska påbörjas inom två dygn och vara åtgärdade inom 15 dagar. Jag skickar en länk till Onedrive där ni själva kan se att kraven i ert kontrakt med entreprenören inte stämmer med verkligheten. Det är ju dessutom så att entreprenören gör en egenkontroll av sitt eget arbete vilket jag finner tveksamt både då det gäller rättssäkerhet och trafiksäkerhet.

På sidorna 13-18 finns de krav som ställs av Trafikverket på entreprenören rörande sommarväghållning. Jag är ingen mättekniker men är ytterst tveksam till om sprickor och hål verkligen håller sig inom kravgränsen på väg 836? Jag är också tveksam till om nivåskillnaderna och jämnhet är godkända. Här har entreprenören ett krav på att mäta och redovisa skillnaderna till Trafikverket. Alla mätningar och kontroller som gjorts på väge tar jag gärna del av.

Förslag
Jag är inte ute efter skadestånd eller annan ersättning men jag vill kunna känna mig trygg i att komma till och från arbetet varje dag. Det är jag inte ensam om – alla som bor och färdas längs vägen har detta problem. Jag föreslår därför följande:
- Att ansvarig person för tilldelning av medel till drift och underhåll besöker oss och kör vägen
- Att en oberoende inspektion görs av vägen
- Att en oberoende kontrollan gör de mätningar som krävs enligt SBV
- Att Trafikverket avsätter medel för att åtgärda väg 836 snarast möjligt

Svar från Trafikverket
"Hej Bo! Tack för ditt ärende. Jag har vidarebefordrat ärendet till drift och underhåll, men även till min kollega som arbetar med bärighetsprojekt. Vi har äskat om medel så att vi ska kunna åtgärda vägen, då den absolut är i väldigt dåligt skick."

Vägen har fortfarande inte åtgärdats.