Ledamöter och ersättare i Riksdagens trafikutskott utsedda

2022-10-05

Riksdagen fattar mängder av beslut varje år och motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten där ledamöterna förbereder besluten innan det slutliga besluten fattas av riksdagens alla 349 ledamöter. Viktigast för SMC är Trafikutskottet där vi har kontakt med ledamöter och ersättare i olika frågor. Nu har ledamöter och suppleanter utsetts och det handlar om både nya och gamla bekanta som får MC-Folket i sin brevlåda framöver.

Till ordförande föreslås Ulrika Heie (c) och som vice ordförande Thomas Morell (sd). En ny ledamot som SMC träffat flera gånger de senaste åren är Daniel Helldén(mp), tidigare trafikborgarråd i Stockholms stad.

Här hittar du alla ledamöter och suppleanter i riksdagens Trafikutskott. 


Detta är de 17 ledamöterna + en suppleant.


Och här finns övriga 17 suppleanter.