Långa väntetider till MC-körprov

2022-05-17

Även i år är det långa köer till körprov trots att fler prov är planerade att genomföras i år jämfört med i fjol. Trafikverket berättar att 80 procent av tiderna redan är bokade till mitten av augusti, därefter är omkring hälften av tiderna bokade året ut. Dessutom kan du få vänta ett halvår på kunskapsprov med tolk eftersom MC-teoriprov bara finns på svenska. Tyvärr råder också stor brist på handledare för privat övningskörning på grund av de nya reglerna.

Långa tider till körprov

SMC kontaktas återkommande av körkortstagare med olika problem. Även i år är det långa köer till körprov trots att fler prov är planerade att genomföras i år jämfört med i fjol. Enligt Trafikverket är redan 80 procent av tiderna bokade till mitten av augusti, därefter är omkring hälften av tiderna bokade året ut. Några orsaker till tidsbristen är att sökrobotar används för att blockera tider, att oseriösa företag bokar upp tider även om man inte har elever samt att det helt enkelt finns för få MC-förarprövare. Under maj kommer ett nytt gäng förarprövare ut vilket kommer att ge fler tider för körprov och förhoppningsvis korta köerna.

Risk att kunskapsprov blir ogiltiga eftersom det inte finns körprov

SMC har påtalat för både Trafikverket och Transportstyrelsen att elever som har godkända kunskapsprov från 2021 riskerar att få göra omprov på grund av bristen på tider för körprov. SMC har föreslagit att giltighetstiden ska förlängas vilket gjordes för B-körkortstagarna under pandemin. Det har tyvärr inte blivit verklighet.

Om du inte talar, läser och skriver på svenska kan du få problem!

Världen blir allt mindre, många flyttar till Sverige för att plugga, jobba och för att man träffat sitt livs kärlek. Man klarar sig med engelska i skola och arbetsliv i Sverige. Flera  har kört MC i sitt hemland, har med sig hojen och vill självklart börja köra i Sverige. Här får många problem. Det finns ingen kurslitteratur och frågor på andra språk än svenska. För B-elever finns detta på engelska men det saknas för MC. För B-elever finns på Trafikverkets hemsida information om hur provet går till på engelska men inte för MC. 

Det finns inte heller några appar eller andra hjälpmedel för att klara teoriprovet vilket gör det svårare att ta A-kort. Dessutom kan kunskapsprovet för MC endast göras med tolk till skillnad från B-provet som är översatt till 14 språk och därför kan göras digitalt. SMC har under maj kontaktats av personer som erbjuds provtid med tolk i slutet av oktober, samtidigt finns gott om tider för kunskapsprov på 14 språk för B-elever.  Det gör att A-elever inte heller kan göra sitt körprov under året – även om man kört MC i sitt hemland under många år. Risken att underkännas i kunskapsprov är hög eftersom man inte haft kurslitteratur eller andra hjälpmedel för att klara detta.

SMC har bett om en engelsk digital översättning av kunskapsprovet men tyvärr har Trafikverket hittills ansett att det dels är för liten efterfrågan, dels att det är för dyrt. I samband med En kväll på MC med riksdagsledamöter från Trafikutskottet lyfte SMC dessa frågor som är viktiga för både dem och medborgarna.

Problem att hitta handledare för privat övningskörning

Reglerna som infördes ifjol har skapat en större brist än någonsin på handledare för privat övningskörning. Facebook och andra sociala media är fulla av efterlysningar. SMC har under flera år försökt påverka myndigheter och departement genom remissvar samt även påtalat detta för riksdagsledamöter. Det är valår 2022 och SMC uppmanar alla som vill försöka påverka regeln som gör att man är handledare upp till fem år efter att körkortet utfärdats att kontakta sin politiker för att få honom/henne att försöka förändra detta. 

Viktigare än någonsin att vara förberedd

Om du håller på med körkortet är SMC:s råd samma som tidigare: förbered dig noga, planera utbildning, riskutbildning och prov i god tid, övningskör både privat och i trafikskola, se till att du kommer till provet på en MC som uppfyller kravet och delta gärna på våra kurser och träna på broms- och kurvteknik.

Tillgängliga prov för MC, körprov och kunskapsprov 2 maj 2022