Lämna material till SMC Boken och SMC Appen

2022-11-17

MC-säsongen 2022 är snart slut. Nu börjar arbetet med att samla in allt material till nästa års upplaga av SMC Boken och SMC Appen. Vi behöver material från klubbar och distrikt före 15 december.

SMC Boken är en uppskattad förmåner för medlemmar. SMC Boken kommer till alla medlemmar i mars, tillsammans med nummer tre av MC-Folket. I SMC Boken, som ibland kallas motorcyklisternas hojbibel, finns information om MC-träffar och andra evenemang, resor, MC-klubbar, och kurser. Denna information publiceras även på hemsidan och i SMC Appen.

I den tryckta boken får du som ska resa på din motorcykel även tips om MC-vänliga boenden i andra länder, packtips och mycket mera. Deadline för material till nästa års upplaga av SMC Boken är 15:e december. Även vissa distrikts inhämtar uppgifter härifrån för egna trycksaker. Lämna uppgifterna här.