Lagrådet sågar förslag om skärpta straff för allvarliga trafikbrott

2022-08-10

Idag berättar Dagens Eko att Lagrådet sågar regeringens förslag till skärpta straff för allvarliga trafikbrott som grov olovlig körning och rattfylleri. Lagrådet har en lång rad invändningar. SMC har i flera remissvar välkomnat skärpta straff då brotten leder till många allvarliga olyckor. SMC hoppas därför att det går att komma fram till en lösning som accepteras av lagrådet och kan beslutas av riksdagen som efterfrågat skärpta straff.

Lagrådet underkänner regeringens förslag om strängare straff för rattfylleri och olovlig körning. En invändning är mot att hänsyn ska tas till om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till något av brotten.

- Förmodligen får vi modifiera lite men det är klart att vi står fast vid att vi ska skärpa straffen för trafikbrott, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson till Dagens Eko.

En majoritet i riksdagen vill skärpa straffskalorna för trafikbrott, och har uppmanat regeringen att agera.

Lagrådets kommentarer till förslaget. 

SMC:s remissvar till Justitiedepartementet februari 2022.