Kolla noga vid köp av A2-hoj!

2022-08-16

Har du eller ska du ta A2-kort och ska köpa en motorcykel för övningskörning, körprov och körning i väntan på A-kort? Då är det viktigt att du faktiskt köper en A2-hoj! Tyvärr säljs en del hojar på Blocket som A2-hojar som inte är det. Det handlar om motorcyklar som är strypta enligt de gamla reglerna till 25 kW från en obegränsad effekt. Kör du en sådan MC med A2-kort kan det vara olovlig körning och du blir stående med en MC du inte får köra!

Fram till 2013 gällde andra regler för MC-körkort i Sverige och Europa. Det fanns tre körkortsklasser; A1, A begränsad och A. Med ett A begränsat körkort fick man köpa vilken MC som helst och strypa den till max 25 kW. Efter två år med A begränsad fick man A-kort automatiskt.

2013 infördes nya regler: A1, A2 och A. Har man A2-kort eller övningskör för A2 får man köra en MC med max 35 kW. Är den strypt får ursprungseffekten inte överstiga 70 kW, d v s det dubbla.

Ska du köpa en motorcykel som det står A2 på, kolla ursprungseffekten noga. Är den strypt till 25 kW eller 35 kW och ursprungseffekten var över 70 kW, då får du inte köra den med A2-kort. Den höga ursprungseffekten gör att den kräver A-körkort även när den är strypt till 35 kW eller lägre. Det är andra krav för övningskörning och du får inte heller använda den vid körprovet för A2. Det handlar då istället om olovlig körning - något ingen MC-köpare eller körkortstagare är intresserad av.

SMC förutsätter att handlare har kunskap om detta och inte säljer motorcyklar som A2 när de inte är det. SMC har informerat handlare om detta vid flera tillfällen.

Köper du MC privat har du undersökningsplikt. Det är mycket viktigt att göra en noggrann kontroll av motorcykeln före eventuellt köp. Du kan aldrig åberopa fel du kände till vid köpet eller borde ha upptäckt. Att motorcykeln verkligen är en A2-hoj enligt dagens regler är en sådan sak.

Transportstyrelsen ansvarar för körkortsregler - hemsida.

Trafikverkets information om MC vid körprov

Vad är en A2 motorcykel enligt Transportstyrelsen?

1. Tvåhjulig mellanstor motorcykel (max 35 kW och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte är över 0,2 kW/kg. Om det är en motorcykel som är strypt till 35 kW eller lägre får den ursprungliga nettoeffekten inte vara högre än 70 kW)

2. Trehjulig mc (max 15 kW)

Behörighet A2 ger även rätt att köra:
•Moped klass I och klass II
•Traktor a (gjorda för en hastighet på högst 40 km/tim)
•Motorredskap klass II.

Trafikverkets krav på A2-hoj vid körprov

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/tim.
Den ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av:
•en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 245 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg
•en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.

Om provfordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel