Jesper omvald som ordförande i FIM

2022-12-14

Vid FIMs stora kongress i Rimini blev Jesper omvald som ordförande i kommittén för landsvägsåkande motorcyklister, CPM. Det är ett stort globalt uppdrag där Jesper är nu inne på sin tredje mandatperiod. Roger Berzell, SMC, blev invald i kommittén för turism och resande, CTL. SMC:s internationella arbete är viktigt då vi lever i en värld där många beslut fattas utanför Sveriges gränser. Det internationella engagemanget är något som beslutats av SMC:s årsmöte.


Jesper redovisar vad som hänt i kommittén CPM under det gångna året under årsstämman.

De invalda medlemmar i respektive kommitté hittar du här.

FIM

FIM touring


Roger Berzell blev invald i CTL, kommissionen för turism och resande.