Jämförelse av allvarligt skadade bland oskyddade

2022-06-30

I mitten av juni publicerade VTI en mycket omfattande rapport som beskriver allvarligt skadade oskyddade trafikanter och baseras på STRADA 2014-2019. Statistiken visar att var femte motorcyklist och var fjärde mopedist som skadats allvarligt har gjort det på grus. Brister i drift och underhåll ligger bakom flest olyckor bland fotgängare, cyklister, mopedister och motorcyklister. Här finns en tydlig förbättringspotential!

Allmänt

Rapporten är beställd och betad av Trafikverket. Den jämför bland annat antalet och olyckstyper mellan de olika trafikantgrupperna. Under aktuell sexårsperiod blev 19 042 fotgängare, 11 195 cyklister, 1 325 mopedister och 1 393 motorcyklister allvarligt skadade. En majoritet av dessa var singelolyckor. Är du intresserad av detta ämne rekommenderar SMC en genomläsning. Rapporten är på hela 192 sidor och beskriver en mängd olika faktorer som ålder, olyckstyp, plats och mycket mera. 

Nio av tio allvarligt skadade motorcyklister var män och de flesta var i åldern 25–64 år. Olyckorna sker under hela året men flest mellan april-september och oftast på lördagar.

Oavsett trafikantgrupp skedde majoriteten av olyckorna på fritiden. De flesta allvarliga MC-olyckorna sker på statlig väg, följt av kommunal väg. I kollisioner har motorcyklisten krockat med en bil i 80 procent av olyckorna och i de flesta fall har detta skett i korsningar och många olyckor beror på att bilisten inte iakttagit väjningsplikt eller svängt framför MC:n.

Oklar körkortsbehörighet

Minst 16 procent av MC-förarna saknade giltigt körkort men mörkertalet är enormt – uppgift om körkort saknas för 51 procent av motorcyklisterna!

Grusolyckor vanliga bland alla på två hjul

Rapporten har delat upp grusolyckor utifrån trafikantgrupp och landsdel. Statistiken visar att var femte motorcyklist och var fjärde mopedist som skadats allvarligt har gjort det på grus. Det visar tydligt att det inte görs tillräckligt på området. Andelen cyklister som kör omkull på grus är 10-15 procent av de allvarligt skadade.

Brister i drift och underhåll vanligt

Orsaken bakom varför tre av fyra fotgängare och nästan hälften av cyklisterna, mopedisterna och motorcyklisterna skadas allvarligt är brister i drift och underhåll. Det är halka som uppges ha vållat olyckan. Löst grus eller rullgrus uppges i hela 29 procent av olyckor med allvarligt skadade. Näst vanligaste orsak är att olyckan skett i samband med inbromsning. I tre av tio MC-olyckor har MC-föraren kört ut i en kurva.

Du hittar rapporten här.