Inte MC-utbildning i illegala trafikskolor

2022-07-01

Problem med illegala trafikskolor har ökat på senare år vilket är ett stort problem för branschen och körkortstagare. Utvecklingen har bland annat lett till att Transportstyrelsen skärpt reglerna för privat övningskörning vilket drabbat många elever och handledare. Skatteverket har nu gjort en riktad kontroll av både registrerade och oregistrerade företag. Den visar att det enbart handlar om utbildning av bilförare vilket är vad SMC framfört många gånger. SMC ser resultatet som ännu ett argument för att det inte är MC-utbildning som är problemet!

Mellan 2018 och 2021 gjorde Skatteverket 45 riktade kontroller av trafikskolor, elva av utredningarna pågår fortfarande. Skatteverkets kontroller har gjorts inom ramen för den samverkan som etablerades med andra myndigheter . I denna samverkan ingår även Trafikverket, Transportstyrelsen och Ekobrottsmyndigheten. Kontrollerna visar att fusket är både utbrett och systematiskt. Utöver oredovisade inkomster på omkring 25 miljoner fuskas det också med tillstånd, obligatoriska utbildningar och teoriprov.

Bland besluten finns elva privatpersoner som erbjuder körlektioner utan att ha vare sig företag eller utbildning till trafiklärare. Flera äger bilar med dubbelkommando och verkar arbeta heltid som outbildade trafiklärare. Resterande bedriver trafikskolor men fuskar på andra sätt, t ex med obligatoriska utbildningar och teoriprov och har stora brister i bokföringen. 

– Utredningarna tar tid eftersom eleverna ofta nästan alltid betalar kontant för lektionerna, säger Henrik Kisterud, som lett Skatteverkets kontroll. Vi får lägga ett pussel utifrån fakta vi samlar in. Helt klart handlar det om stora summor. Vi har ärenden där de oredovisade intäkterna uppgår till minst en halv miljon kronor per år.

Motorcyklar saknas

SMC har läst Skatteverkets rapport och det finns inget i innehållet som beskriver illegal utbildning av motorcyklister, varken i oregistrerade eller registrerade trafikskolor. SMC har under lång tid framfört att det är utbildning i bil som är problemet, inte utbildning av motorcyklister. Däremot drabbas MC-elever som vill köra privat eftersom skärpningen av regler för att komma åt illegala trafikskolor har slagit hårt om handledare på MC. På MC är handledarna oftast erfarna motorcyklister som ställer upp för kompisar och andra för att hjälpa dem att bli en säkrare förare. Det visade den enkät SMC genomförde bland 655 privata handledare under 2021. 

SMC förutsätter att berörda myndigheter och politiker följer utvecklingen på området noga. Det är inte rimligt att en problematik som inte berör motorcyklister ska drabba blivande A-körkortstagare.

SMC:s enkät till handledare i privat övningskörning

Skatteverkets rapport.