Inkludera MC och moped i Region Stockholm

2022-09-22

SMC och SMC Stockholm bjöds i veckan in för första gången för att tala om kollektivtrafik, tillgänglighet och hållbart resande i Region Stockholm. Våra viktigast input var att integrera MC och moped, att se MC och moped som en del av lösning på växande befolkning och transportbehov samt att tillåta MC i bussfiler.

Inom ramen för arbetet med framtagande av regionens nya trafikförsörjningsprogram bjöd Region Stockholm in intresseorganisationer och representanter från näringslivet till ett digitalt samrådsmöte. Samrådsmötet hade fokus på att diskutera behovet av kollektivtrafik i regionen, en ökad regional tillgänglighet och ett ökat hållbart resande.
Som utgångspunkt för diskussionerna finns ett samrådsunderlag, vilket går att ta del av via projekthemsidan.


Vid samrådet underströk SMC vikten att integrera MC och moped i regionens trafikförsörjningsprogram i vilket de inte alls nämndes. SMC är positiv till den expansiva planen för att möta den växande befolkningen. Samtidigt vill SMC påtala att all trafik aldrig kommer att kunna genomföras med kollektivtrafik. Det kommer alltid att finnas behov av individuella transporter. Individuella transporter kan genomföras med moped klass I och II samt med motorcykel. Dessa fordon bör ses som en del av lösningen på trängselproblematiken. MC och moped är smarta och yteffektiva fordon som är jämförbara med cykel i storlek. Utvecklingen mot fossilfrihet går snabbt och allt fler motoriserade tvåhjulingar är eldrivna.


SMC lyfte även vinsterna att öka användningen av kollektivkörfils kapaciteten genom att tillåta MC och mopeder att köra i bussfiler. MC-körning i bussfil ökar trafiksäkerheten genom att man syns bättre, minskar risken för kollisioner och förbättrar framkomligheten båda för MC men även för andra medtrafikanter då mindre antal bilar i trafiken.


Under diskussionen fick SMC möjlighet att bidra till behovsbilden för mobiliteten i regionen och igen lyfta MC och mopeder som saknades under underlag, som ett komplement till kollektrafiken och till andra transportmedel för att underlätta resande dörr till dörr på ett hållbart och smart sätt.


SMC har svarade till alla 21 regionala länsplaner under 2021. Länsplanen är en central del av infrastrukturplaneringen i Sveriges alla län och regioner. Varje plan beskriver hur statliga investeringar i infrastruktur ska fördelas i det regionala transportsystemet.