ID-handling ett krav vid övningskörning

2022-11-23

Arbetet för att stoppa illegala trafikskolor fortsätter. Ett led i detta blir ett krav att elev som övningskör privat måste ha med sig en giltig ID-handling. orsaken till det nya kravet är att polisen ska kunna kontrollera att den som kör är den person som handledaren är godkänd att handleda. Ett rimligt krav för att minska fusk anser SMC. Vid årsskiftet skärps också straffen för den som driver illegal trafikskola från böter till böter och fängelse i upp till två år.

Syftet med att övningsköra är att blivande föraren ska få träna i olika trafikmiljöer för att få kunskap och färdigheter för att bli en riskmedveten och miljövänlig förare. SMC förordar en körkortsutbildning där man övningskör både privat och i trafikskola.

Tyvärr har det visat sig att det finns en omfattande illegal trafikskoleverksamhet, främst inom bil. Därför har en lång rad nya krav införts av regeringen. Vid årsskiftet tillkommer ett nytt krav på att den blivande föraren ska kunna styrka sin identitet vid privat övningskörning.

Varför ID-handling?
Anledningen till de ändrade lagkraven är att polisen ska kunna kontrollera att den som kör faktiskt är den som handledaren har godkännande att handleda. Den som vill övningsköra privat nästa år och saknar id-handling behöver skaffa det. Pass eller nationellt id-kort är exempel på godkända id-handlingar. Om man inte har med sig id-handlingen riskerar man att dömas till böter.

Du som är handledare har självklart med dig dels ett giltigt körkort, dels bevis om godkännande av handledare i samband med övningskörning. 

Andra skärpta regler
Vid årsskiftet införs också skärpta straff för den som utan tillstånd driver trafikskola. Tidigare har påföljden endast varit böter, men nu har straffskalan utökats och sträcker sig från böter till fängelse upp till 2 år. Böter kan även ges till den som har tillstånd men som inte följer lagen eller Transportstyrelsens föreskrifter.