Har Europa förbjudit förbränningsmotorn?

2022-11-02

Det råder stor förvirring i Bryssel om huruvida försäljningen av bilar och skåpbilar med förbränningsmotor verkligen kommer att förbjudas från och med 2035. Och hur är det med motorcyklar?

Som SMC informerade tidigare så antogs den 27 oktober ett beslut inom den så kallade trilogen, om utsläppsgränserna för personbilar och skåpbilar. Efter några steg för att sänka utsläppen från fordonsparken kommer försäljningen av nya bilar och motorcyklar som inte har noll koldioxidutsläpp att förbjudas i Europeiska unionen från och med 2035.

Många organisationer som i åratal har lobbat för batterielektriska fordon, och de gröna partierna i Europaparlamentet firade detta som en seger för elfordon mot fordon med förbränningsmotor och sa att detta innebar ett förbud mot förbränningsmotorer. Följaktligen skulle detta inte bara påverka personbilar och skåpbilar utan även motorcyklar.

I avtalet anges dock inte att de inte kan säljas från och med 2035. Det står: "Överenskommelsen innehåller en formulering om koldioxidneutrala bränslen där kommissionen efter samråd med berörda parter kommer att lägga fram ett förslag om registrering av fordon som uteslutande drivs med koldioxidneutrala bränslen efter 2035 i enlighet med EU-lagstiftningen, utanför tillämpningsområdet för flottnormerna och i enlighet med EU:s mål om klimatneutralitet." Enligt FEMA:s uppfattning innebär detta att nya fordon med förbränningsmotor, inklusive motorcyklar, som drivs med e-bränslen eller vätgas fortfarande kan säljas efter 2035, men att EU-kommissionen måste tillhandahålla den rättsliga ramen för detta.

FEMA kommer att motsätta sig alla försök att förbjuda förbränningsmotorer för motorcyklar.

Dolf Willigers, FEMA:s generalsekreterare: "Det är (nu) bara bilar och skåpbilar som drivs med fossila bränslen (bensin, diesel) som inte längre får säljas efter 2035. Av erfarenhet och signaler från Europeiska kommissionen vet vi att chansen att motorcyklar kommer att undgå detta öde är mycket liten. FEMA kommer dock att motsätta sig alla försök att förbjuda förbränningsmotorer för motorcyklar. Vi anser att motorcyklarnas utsläpp redan är försumbara och att alternativen till både fossila bränslen och elektricitet fortfarande befinner sig i utvecklingsfasen. Om man enbart fokuserar på batterielektriska fordon kommer problemen med luftkvalitet och klimatförändringar bara att ersättas av andra, lika allvarliga problem: de sociala och miljömässiga aspekterna av brytningen av de råvaror som behövs för att tillverka batterier och de geopolitiska konsekvenserna av att bli beroende av länder som Kina för att få tag på dessa råvaror och batterier bör inte underskattas. En delegation av ledamöter från EPP-partiet i Europaparlamentet har redan ställt frågor om detta till Europeiska kommissionen och frågat hur kommissionen tänker sig att minska beroendet av andra länder. För att ge utrymme för andra alternativ som e-bränslen kan Europa vara föregångare i utvecklingen av värdefulla alternativa tekniker."

Dolf Willigers, FEMA Generalsekreterare.

FEMA: Has Europe Banned The Combustion Engine?