Hälften av de nordligaste besiktningsstationerna saknar MC-besiktning

2022-09-16

I mars kontaktades SMC av en medlem i Norrbotten som berättade att han hade 50 mil tur och retur till närmaste besiktningsstation som tog emot motorcyklar. SMC lovade att undersöka saken har sedan dess haft möten med olika besiktningsorgan och gjort en enkätundersökning bland MC-ägare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. SMC har också undersökt tid för MC-besiktning på de 48 stationer som finns i dessa län vid tre olika tillfällen (slutet av mars, 10 maj och 1 juli). Den visar att över hälften, 28 av 48 stationer. överhuvudtaget inte hade tid för MC-besiktning. SMC kommer att jobba vidare med frågan genom besiktningsorgan och ansvariga myndigheter.

I mars kontaktades SMC av en medlem i Norrbotten som berättade att han hade 50 mil tur och retur till närmaste besiktningsstation som tog emot motorcyklar. SMC höll med om att det är ett orimligt avstånd lovade att undersöka saken. SMC har sedan dess haft möten med olika besiktningsorgan och gjort en enkätundersökning bland MC-ägare i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. SMC har också gått igenom de 48 stationer som finns i dessa län vid tre olika tillfällen (slutet av mars, 10 maj och 1 juli). Det finns omkring 29 000 motorcyklar i trafik i de nordligaste länen. Lagen kräver att MC-ägarna besiktar sina fordon för att inte få körförbud.

SMC undersökte tid för MC-besiktning i mars, maj och juli

I slutet av mars konstaterade SMC vid en genomgång att ett fåtal av de 48 stationerna erbjuder kontrollbesiktning av MC året om. Många stationer hade överhuvudtaget inga tider för MC. Ansvariga vid besiktningsorganen förklarade att så snart det blev sommar och MC-säsong skulle det finnas tider på stationerna för att kontrollbesikta motorcyklar. Man sa också att man får väldigt få klagomål på att det saknas tider för att besikta MC och att man i de flesta fall kan få en tid genom att besöka stationen eller ringa kundtjänst. När SMC gjorde samma genomgång 10 maj hade 15 stationer fortfarande inga tider för MC. 22 stationer hade tider någon/några dagar per månad under ett par månader medan endast 11 stationer, en knapp fjärdedel, erbjöd regelbundna tider för kontrollbesiktning av MC.

SMC gjorde en tredje undersökning 1 juli för att säkerställa att bristen på kontrollbesiktning i mars och maj av motorcyklar inte var tillfälligheter. Tyvärr hade antalet stationer som inte erbjuder kontrollbesiktning för MC ökat från 15 till 28, vilket motsvarar hela 58%! Sex stationer har enstaka tider under juli-augusti för mc-besiktning. En dryg fjärdedel, 14 stationer, tre fler än i maj, hade regelbundna tider under några månader eller året ut.

Enkäten bland medlemmar besvarades av 490 personer och visade att tillgången på MC-besiktning är sämre jämfört med bil. SMC fick hundra kommentarer om varför man inte fick tid för kontrollbesiktning av MC. Den vanligaste var att det helt enkelt inte finns några tider överhuvudtaget för MC. En tredjedel svarade att det inte finns några utbildade tekniker, att de som har MC-utbildning är sjukskrivna eller att de slutat på stationen. På orter med flera stationer tyder svaren på att det finns gott om tider för att besikta MC och man kan välja vilket besiktningsorgan man ska använda. Tyvärr verkar motsatsen råda i områden med färre aktörer. SMC anser att MC-ägare i glesbygd inte ska behöva få körförbud eller tvingas köra 50 mil på grund av att besiktningsorganen saknar utbildad personal. SMC kommer att jobba vidare med frågan genom besiktningsorgan och ansvariga myndigheter.

Enkätundersökning om besiktning 2022
Generella kommenterar
Varför fanns det inte tid?