Fusk på prov kan leda till avstängning

2022-11-22

Trafikverket har upptäckt att allt fler fuskar vid kunskapsprovet för körkort. Utredningar har gjorts som föreslagit att den som gör detta ska kunna stängas av och inte får skriva prov på ett eller två år. Detta är bra anser SMC vilket vi framfört i flera remissvar.

Fusk vid till exempel förarprov är ett hot mot trafiksäkerheten och det ska vara kännbart för den som på olika sätt försöker vilseleda vid provet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. SMC håller med om detta vilket vi framfört i flera remissvar. 

De nya reglerna innebär att Trafikverket ska stänga av den som försöker vilseleda vid prov genom att till exempel använda otillåtna hjälpmedel. Den som blir avstängd får inte skriva prov på ett eller två år. Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska Trafikverket särskilt beakta hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter.

SMC:s tidigare remissvar.